Locatiezoom_medium

Zonne-energiepark Heeten

19 december 2016

Aan de binnenzijde van de rondweg van Heeten wordt een park voor zonne-energie aangelegd. Het energiepark krijgt het karakter krijgen van  een lokaal energiebedrijf waarvan de opbrengst direct ten goede komt aan de lokale bevolking. Hiervoor is de Energie Coöperatie Endona U.A. opgericht.

Het is de bedoeling dat inwoners van Heeten en omstreken als lid van Endona kunnen investeren in het Energiepark. Hierdoor kunnen ze hun eigen duurzame stroom produceren en een bijdrage leveren aan het beeld van Heeten als duurzaam dorp. Met het Energiepark beoogt Endona ca. 10% van de elektrabehoefte van Heeten middels zonnepanelen op te kunnen wekken. Dit is met name interessant voor diegenen die zelf geen geschikte daken hebben of voor wie de investering in zonnepanelen op het eigen dak te groot is. Ook lokale bedrijven kunnen hun (duurzaam) voordeel halen uit een investering in het Energiepark.

Het hele energiepark beslaat een oppervlakte van ca. 4.5 ha, waarvan 3 ha bedekt met rond de 7200 zonnepanelen, goed voor een vermogen van 1.8-2.0 MW. 1,5 ha zal worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing van het park. Het zal verdiept worden aangelegd en met de vrij gekomen grond zal rondom een aarden wal worden gemaakt met daarop een groenhaag en een hek. Zo worden op ooghoogte de zonnepanelen vrijwel aan het zicht onttrokken.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Jan Oostewechel

Namens organisatie / groep : Duurzaam Heeten

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.endona.nl

www.escozon.nl/contact/