C.1a_logo_ho_net_yn'e_kliko_medium

Nijezijl, IJlst en Oosthem


Fryslân - Súdwest-Fryslân - populatie: 3809


Nijezijl/Nijesyl

Nijesyl (vertaling: nieuwe sluis) is een buurtschap dat als lintbebouwing tegen de oude hemdijk ligt. In 1529 is hier de overtoom vervangen door een sluis voor een betere verbinding naar Bolsward. In de vorige eeuw was er veel bedrijvigheid. Het dorp was bekend om de zuivelfabriek "de Him" en het karakteristieke kaaspakhuis aan het Sylspaed. De fabriekshuisjes en de prachtige directeurswoning herinneren nog aan deze periode. Nijesyl ligt op een knooppunt van vaarwegen. Nabij de brug heeft men dan ook een prachtig uitzicht op het "Wiiddraei en IJlst. Aan de opslag ligt nog een origineel skûtsje. Sociaal en kerkelijk hoort Nijesyl bij Oosthem. Aantal inwoners: 63. Aantal adressen: 41.

IJlst/Drylts

De inwoners van IJlst zijn trots op hun stad en haar markante geschiedenis. En met recht. Niet alleen is de stad één van de Friese Elf Steden, het zogenaamde "Oud IJlst' is van een schoonheid zoals je zelden ziet. Kijk maar eens rond op de Galamagracht met de monumenten, en de 'Messingklopper' uit 1669 aan de Eegracht, en woningen op de Uilenburg uit 1754 en 1769. Speciaal zijn de overtuinen aan de overzijde (de Eegracht en Galamagracht). In 2018 viert IJlst 750 jaar stadsrechten en in de aanloop naar dat kroonjaar zijn meerdere projecten in gang gezet; surf naar www.ijlst750.nl. Vanuit Sneek gezien bepaalt houtzaagmolen De Rat het silhouet van de stad. In deze molen worden nog altijd balken en bomen tot planken gezaagd. Het historische beurtschip Johanna Jacoba, door vrijwilligers in de vaart gehouden, heeft IJlst als thuishaven. Van hieruit kunnen dagtochten over de Friese meren in de Zuidwesthoek worden gemaakt. IJlst is heel geschikt als uitvalsbasis voor fiets- of waterzwerftochten. In het hoogseizoen organiseert de VVV diverse festiviteiten waarbij onder meer de jaarmarkt, cultuurevenement 2015 Festival en het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt. Ook de populaire sport fierljeppen (polsstokspringen) van de fierljepvereniging IJlst trekt veel belangstelling. Daarnaast organiseert de VVV onder andere stadswandelingen en vaartochten met de houten bok of met de praam. Wilt u meer informatie over stadswandelingen en dergelijke, surf dan naar: www.vvv-wymbrits.nl en www.rondvaartenijlst.nl
Het wapen van IJlst laat een schip zonder roer zien met drie masten. De houthandel en de scheepsbouw zijn eeuwenlang van groot belang geweest voor IJlst. De houthandel is verdwenen uit IJlst, maar aanverwante industrieën zijn er nog steeds: jachtbouw en de houtzagers in molen De Rat. Ook andere bedrijven op het industrieterrein zorgen voor goede werkgelegenheid. Weet u dat de grootste kunst- en antiekveiling van Noord Nederland gevestigd is in IJlst? In de afgelopen jaren zijn moderne woonwijken op harmonieuze wijze tegen oud-IJlst aangebouwd. De wijk De Iendracht kan zeker als een beeldkwaliteitsplan worden beschouwd. Op de plek van de pakhuizen en de voormalige houtstekken zijn appartementen en eengezinswoningen verrezen. In 2007 is de voormalige fabrieksschoorsteen van Nooitgedagt gerestaureerd. Voor het ontbrekende bovenste gedeelte van acht meter is een open staalconstructie op de schoorsteen geplaatst, die bij donker verlicht is. IJlst beschikt hiermee over een uniek herkenningspunt dat altijd van veraf te zien is. De stad heeft diverse winkelvoorzieningen, horecabedrijven, cultuurplek It Mienskipshûs en sportcomplex De Utherne. In IJlst zijn twee basisscholen, de Twine is de christelijke school en de Kogge is de openbare school. Voor meer informatie surft u naar www.drylts.nl en www.drylts.com. Aantal inwoners: ruim 3290. Aantal adressen: 1302.

Oosthem/Easthim

Oosthem en Nijezyl vormen samen een buurtschap. Beide danken hun naam aan de drooglegging van de Middelzee De aanduiding 'hem' wil zeggen een ingepolderd stuk land. Oosthem, een oud terpdorp, had van oorsprong een sterk agrarische inslag, maar door de gunstige ligging aan het Easthimmer Mar is daarin door de bouw van een moderne woonwijk verandering gekomen. Ook het plan "Boalserterfeart" is in het midden van de negentiger jaren volgebouwd. Samen met de bewoners van Abbega en Folsgare vormt Oosthem één kerkgemeenschap. Oosthem heeft twee kerkgebouwen, een bakkerij, een basisschool, dorpshuis It Himsterhûs en een speelveldje voor de jeugd. Daarnaast verrijken een muziek- en een zangvereniging het dorp. Maandelijks verschijnt de dorpskrant Kontakt. Aantal inwoners: 456. Aantal adressen: 148.

 

 

Alle initiatieven van Nijezijl, IJlst en Oosthem

Campagneteam Ho! Net yn ‘e Kliko!

Honetynekliko_normal

Ho! Net yn ‘e Kliko! Nijesyl, IJlst en Oosthem

Vanaf: 01 maart 2017

Nijesyl, IJlst en Oosthem doen mee aan de campagne Ho! Net yn ‘e Kliko!