Mfc_medium

Cradle to Cradle MFC

01 januari 2017

Samenwerking verbeteren binnen een Cradle to Cradle (C2C) Multifuncioneel Centrum (MFC), en meer bewustzijn creëren van duurzaam gedrag, zowel binnen het MFC als in het dorp.

 

 

Contactpersoon:

Foto_hennie_2012_thumb

Hennie Meppelink

Namens organisatie / groep : Nieuwbouw C2C MFC

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

In Rottevalle zijn begin 2017n de deuren open gegaan van MFC It Werflân. Een MFC dat is  gebouwd volgenes uitgangspunten van Cradle to cradle (C2C). Deze uitgangspunten zijn zowel terug te zien in de manier van bouwen en inrichting als in het prces van de bouw. Er was grote betrokkenheid vanuit het dorp en veel inbreng door de inwoners.

Nu het MFC in gebruik is genomen is het de uitdaging om met verschillende partijen zodanig samen te werken dat men elkaar versterkt. In de praktijk blijkt dit niet vanzelf te gaan. Het vraagt voortdurend aandacht. Een nauwe samenwerking is het doel. De pratijk leert dat er stap voor stap naar dit doel toegewerkt wordt en dat het tijd kost om het te realiseren.

Een tweede uitdaging is de uitgangspunten van duurzaamheid om te zetten in praktische gedragsregels voor alle gebruikers van het gebouw. En om dat vervolgens uit te dragen naar het dorp zodat meer duurzaam gedrag door inwoners wordt aangemoedigd vanuit het MFC.

De twee hiervoor genoemde punten hebben nu de aandacht van het dorpshuisbestuur, die in de praktijk een belangrijke initiator is voor de voortgang hierin.

Foto's

Historisch_en_modern_small