68347195_medium

Waarland

www.facebook.com/dorpsraadwaarland
Noord-Holland - Schagen - populatie: 2600

Waarland is een vitaal en ondernemend dorp met een mooi en compleet voorzieningen pakket . Waarland staat voor no nonsence aanpak van problemen. Daadkrachtige aanpak en samenwerking leidt tot verrassende initatieven als bv. Platvorm Duurzaam Waarland

Alle initiatieven van Waarland

dorpsraad Waarland en platvorm Duurzaam Waarland

79924695_normal

verduurzamen en energie zuinig maken van bestaande woning voorraad

Vanaf: 04 oktober 2016 - Tot: 04 oktober 2018

Met het oprichten van platvorm Duurzaam Waarland willen middels duurzaamheid voucher LVvKK een aanzet geven om onnodige energie verbruik en verspilling in de huiselijke omgeving terug te dringen.Het...