• Home
  • »
  • Doarpswurk
  • »
  • Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân
Levensstijl_original Zorg & Welzijn

Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân

De samenleving is op het terrein van Zorg en Welzijn snel aan het veranderen. In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten.

Op zorgzamedorpen.frl delen Friese dorpen hun initiatieven zodat andere dorpen ook aan de slag kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren. Uw initiatief ook op de kaart? Doe mee.


Contactpersoon

Eddy Lania

E-mail: elania@doarpswurk.frl

Tel: -

Website: https://www.zorgzamedorpen.frl