Werkplaats Democratische Vernieuwing Fryslân

Logo_wdvf_partner
Adresgegevens:
Buorren
9012DH
Bezoekadres: Raerd
democratischevernieuwing.frl

Op het gebied van politiek-maatschappelijke verhoudingen, tussen de overheid, de markt en de gemeenschap, is veel onrust. Deze onrust leidt tot een vraag en zoektocht naar democratische vernieuwing. Werkt het systeem? Waar komt de onrust vandaan? Hoe kan het beter? Vragen die ook u wellicht eens heeft gehad. Maar ook vragen die tot veranderingen kunnen leiden.  Deze veranderingen zien we niet alleen op landelijk maar ook op lokaal niveau terug. Democratische vernieuwing begint vorm te krijgen. Maar weten we eigenlijk wel hoe het er precies voorstaat met de lokale democratie?

Om een duidelijk antwoord te krijgen op deze vraag, en daarmee een fundament te creëren voor verdere ontwikkelingen in het lokaal democratische stelsel, wordt er door negen gedreven studenten van de opleiding bestuurskunde een onderzoek gedaan in de gemeenschappen IJlst en Heeg.  

Op democratischevernieuwing.frl vindt u alle informatie over dit onderzoek en zullen de laatste ontwikkelingen met u gedeeld worden.