Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân

Logo_zorglokaal_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
https://www.zorgzamedorpen.frl

Documenten  |  Films  


 

De samenleving is op het terrein van Zorg en Welzijn snel aan het veranderen. In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten. 
 
De themagroep Zorg Lokaal gaat methodes en voorbeelden ontwikkelen waarmee Friese dorpen aan de slag kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren. Dorpen en professionals zijn actief in deze themagroep. Op de website van het Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân gaan we de informatie delen. Er komen inspirerende voorbeelden uit Fryslân en daarbuiten, nieuws en artikelen en natuurlijk organiseert Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân bijeenkomsten voor dorpen die zelf aan de slag gaan om zorg en welzijn in hun eigen dorp te organiseren.
De coördinator van deze themagroep is  Eddy Lania 
 

 

Handig boekje voor Zorgzame Dorpen

 

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heeft in het kader van het project IndeKern een handig boekje gemaakt met tips en inspiratie voor zorginitiatieven in dorpen. 

Download het boekje hier.

 


 

Digitaal portaal om leefbaarheid te ondersteunen

In Burum is in het kader van een Europees project een digitaal portaal ontwikkeld. Dit portaal kan gebruikt worden als dorpswebsite. Maar daarnaast biedt het portaal ook diensten, zoals een beveiligde toegang tot de huisarts, een marktplaats voor vraag en aanbod, beeldcontact, boekenruil.

Dit portaal is nu ook beschikbaar voor andere dorpen. Omdat het portaal is ontwikkeld op basis van Open Source kan ieder dorp dit portaal gebruiken. De aanpassingen bestaan uit een andere foto, misschien een iets andere lay out, keuze van diensten en het vullen van het portaal met eigen informatie.

Bekijk hieronder het filmpje over het dorpsportaal van Burum.

 Belangstelling en meer weten? Neem contact op met Trees Flapper, m 06 53492920 of stuur een e-mail naar info@treesflapper.nl
 


 

 Documenten Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden (Tirza)


Hieronder kunt u het projectplan, ondernemingsplan, presentatie, statuten en de folder van de Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden (Tirza) downloaden:
 

Kijk voor meer informatie op www.tirzatrynwalden.nl
 


 

Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden (Tirza) voor Buro de Vries
 Afgelopen zondag, 14 februari, was de Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden voor Omrop Fryslân.

Zorgcoach Rika de Jong en initiatiefnemers Axel Wallenburg en Jabik Riemersma komen aan het woord.

Buro de Vries: Us Doarp

 


 

 

It lûd fan Fryslân. Aangesproken als zelfredzame burger

Huishoudelijke hulp, een traplift, een rollator of vervoer naar een opvanggelegenheid? Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen allerlei zorgvoorzieningen kunnen ontvangen. Eerst wordt gekeken naar wat mensen zélf nog kunnen, hoe familie of buren kunnen bijspringen, en wat mensen zelf kunnen betalen. De ‘patiënt’ of ‘cliënt’ van vroeger is nu zelfredzame burger.

Het Fries Sociaal Planbureau brengt zorgontvangende burgers in beeld. Het zijn vooral ouderen, alleenstaanden en vrouwen die zorgvoorzieningen gebruiken, en tijdens keukentafelgesprekken dus als zelfredzame burgers worden aangesproken.

Burgers blijken nog onzeker over deze nieuwe aanpak. Wat ‘moeten’ ze zelf doen? Waar hebben ze recht op? En hoe zit het met de kosten? Dit Lûd is gebaseerd op het onderzoek Aangesproken als zelfredzame burger, met daarin zorggebruikers uitgebreid aan het woord.

Lees hier de publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) 

 


 

Zorgcoöperaties: een burgerinitiatief in ontwikkeling

Burgers regelen de lokale zorg en ondersteuning steeds meer zelf. Een vorm is de zorgcoöperatie: een lokaal netwerk van burgers die zelf de zorg organiseren. Ook professionele hulpverleners kunnen hier deel van uitmaken. Wat zijn werkzame en belemmerende factoren van zorgcoöperaties? Tranzo (Tilburg University) deed samen met Movisie onderzoek naar deze vorm van burgerinitiatief. Movisie zet de drie belangrijkste conclusies op een rij, aangevuld met commentaar van experts in het veld.

Lees dit artikel verder op de website van Movisie

 


 

Zorgcentrum Makkinga

In maart 2015 kwam het verzoek binnen van de plaatselijke huisarts of het mogelijk was de dokterspraktijk voort te zetten in het dorpshuis. Het bestuur van het dorpshuis wil dat graag onderzoeken maar denkt daarbij vooral aan een volwaardig zorgsteunpunt. In dit zorgsteunpunt moet niet alleen plaats zijn voor de huisarts, maar ook voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een pedicure, een kantoor voor thuiszorg etc. Ook wil het bestuur onderzoeken of er draagvlak is voor een project in het kader van vrijwillige thuiszorg.

Juist in het bij elkaar brengen van alle gewenste zorgfuncties in het dorpshuis van Makkinga ziet het bestuur een grote meerwaarde.
Wethouder de Boer van de gemeente Ooststellingwerf kan zich volledig vinden in het idee en zal het ook waar mogelijk steunen. Ook de meest betrokken organisaties zijn inmiddels geïnformeerd.

De komende weken zal er overlegd worden met de verschillende gebruikers van het dorpshuis. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt en voorgelegd aan alle betrokkenen en de inwoners van Makkinga.

De voortgang van het project is straks te volgen op de in ontwikkeling zijnde website van het dorpshuis www.dorpshuismakkinga.nl.
 Burgerkracht Oudehakse

Burgerkracht Oudehaske, een initiatief van, voor en door burgers heeft zich aangemeld op Netwerk Duurzame Dorpen.

 


Burgerkracht is niet alleen van Oudehaske, maar van alle burgers. De noodzaak om als burgers zelf weer voorzieningen te realiseren is universeel. Waar mogelijk deelt Burgerkracht Oudehaske kennis, ervaring en software om ook andere gemeenschappen te ondersteunen om zichzelf te organiseren. Samen met Netwerk Duurzame Dorpen en de Innovatie Werkplaats Samen Doen streeft Burgerkracht Oudehaske naar het mobiliseren van burgers om lokaal de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Meer informatie over dit initiatief kunt u lezen op de Netwerk Duurzame Dorpen pagina van Oudehaske

 


 

Vragenlijst en informatiekaartje Doarpshelp Ketlik/Mildaam


Hieronder kunt u een vragenlijst voor een bezoek aan oudere inwoners en een informatiekaartje downloaden. 
 

 


 

Artikel over thuiszorgkantoren in dorpen (Friesch Dagblad, 19 januari)

  Burenhulpwijzer Fryslân

U kunt deze publicatie hier downloaden.


 Artikel in het Ouderen journaal

Interview met Henk Duijst en Bertil Droste van Zonnehuisgroep Noord:

‘Van verzorgingshuizen naar zorggemeenschappen’

 


 

Afstudeeronderzoek Limburgse zorginitiatieven

Bekijk ook eens de website over zorgcoöperaties in Limburgse dorpen. Els Dorssers heeft dit afstudeeronderzoek uitgevoerd voor de Vereniging Kleine Kernen Limburg:

http://elsdorssers.wordpress.com/
  Op weg naar een zorgcoöperatie in de Trynwâlden?

Deze presentatie werd gegeven tijdens de Reuzedei 2014:


Presentatie Trynwâlden Zorg en Welzijn
 Voorbeelden statuten en huishoudelijk reglement van een zorgcoöperatie

Zorgcoöperaties Hoogeloon en Schaijk hebben allebij een huishoudelijk reglement opgesteld:
 

Statuten van zorgcoöperaties Hoogeloon en Austerlitz
 

 


 

Hoe zelforganisatie voor kwetsbaren concreet wordt

Interessant artikel via de website van Sociale Vraagstukken. Op deze website publiceren wetenschappers en denkers artikelen over maatschappelijke kwesties.

Volgens de schrijvers zijn 78.000 kwetsbare mensen de komende jaren aangewezen op zorg in hun buurt of wijk. Als praktisch voorbeeld wordt de BurenBond genoemd, een initiatief van de
Vrijwilligersacademie Amsterdam.

 


 

Duofiets voor zorgboerderijen en dorp Nij Beets

Tijdens de opendag van zorgboerderij De Ripen (21 juni) wordt er een duofiets-met-ondersteuning aangeboden. Deze fiets is bedoeld voor cliënten van twee zorgboerderijen en inwoners van Nij Beets die zelf niet (meer) op pad kunnen.

Lees meer over dit initiatief op de Woudklank.


Duurzame dorpen Hoonhorst, Diepenveen en Borne hebben er al een in gebruik.

 


 

 

 Presentatie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (31 maart 2014)

 

De presentatie van Zorgcoöperatie Tot uw Dienst kunt u hier downloaden.

 


 

  Woonzorgcomplex met onderwijs in een boerderij (afstudeerproject)


Ontwerp van een woonzorggebouw met onderwijs op het platteland van Groningen, Loppersum.
U kunt deze publicatie downloaden op de website Van meer naar beter (Kennisplatform Demografische Transitie).
 


 

  Presentatie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (27 januari 2014)

 
U kunt de presentatie van de themagroep lokale zorg hier downloaden.
Dit filmpje van het Ministerie van VWS werd vertoond tijdens de presentatie.
 
 


  Verslag Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (9 december 2013)


U kunt het verslag van de themagroep lokale zorg hier downloaden.

 


 

 Fries Vrouwenpanel over burenhulp

 

 
Hoe denken de leden van het Fries Vrouwenpanel over burenhulp?
Wat doen zij momenteel als buren voor elkaar? Zijn er grenzen
aan wat buren voor elkaar willen en kunnen doen? Dit fluchskrift
brengt ervaringen en meningen van de panelleden over burenhulp
in beeld.
 
U kunt het fluchskrift hier downloaden.

 

 


 

 Burgercoöperaties in opkomst

 


Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid (4)

Het tijdschrift is hier te downloaden.

 

 


 

 Als het dorp de zorg naar eigen hand zet

Over vergrijzing en het platteland als proeftuin voor zorgvernieuwing. Dit artikel over het Utrechtse dorp Austerlitz kunt u hier downloaden.

 

 


 

Films

 

[>]  Dorpshulp Haskerdijken-Nieuwebrug

 

Meer informatie over Dorpshulp Haskerdijken-Nieuwebrug vindt u hier.[>]  Doarpshelp Ketlik / Mildaam

 

Doarpshelp - Zilveren Duim 2014 from Arif Gumussu on Vimeo.


[>]  Burenhulpdienst in Metslawier

 

Metslawier organiseert met vrijwilligers burenhulpdienst in een kleine gemeenschap.