Themagroep Afval & Kringlopen Fryslân

Logo_afvalwerkplaats_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.netwerkduurzamedorpen.nl

 

Afval wordt -terecht- steeds meer gezien als kostbare grondstof. Duurzame dorpen denken daarom na over hoe ze de hoeveelheid afval kunnen beperken en grondstoffen kunnen hergebruiken. Dorpen kunnen zoveel meer dan het inzamelen van oud papier!


De coördinator van deze themagroep is Lucie Gelderblom 
 


 

  • Voorbeelden en ideeën voor het sluiten van lokale kringlopen vindt u hier
     
  • Planbureau voor de Leefomgeving heeft een mooie infographic gemaakt over biomassa.
     
  • Kijk voor het project 'Ho! Net yn 'e Kliko!' op deze pagina.