2022-02-05_(2)_medium

Landschapspark Folsgeare

05 februari 2022

Nabij Folsgeare komt een landschapspark. 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Hans Nieuwenhuijsen

Namens organisatie / groep : Dorpsbelang Folsgeare/ Energie coöperatie Folsgare

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief: Tussen het dorp Folsgeare en het toekomstige bedrijventerrein de Hemmen 3 bij Sneek ligt een mooi agrarisch gebied. Daarin twee oude terpen en een oude boerderij Carpe Diem. Dit gebied, van ca. 20 hectare, wil het dorp op een verantwoorde, ecologische en agrarische manier gaan inrichten, zodanig dat er voor het dorp geen overlast ontstaat door de bedrijven op de Hemmen 2 en 3. Daarnaast zullen er wandel- en fietspaden moeten komen en een pontje over de Ald Rien. 

Het doel van dit initatief: Dat het gebied een buffer vormt en op bovengenoemde wijze wordt ingericht. 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: Een mooi en aantrekkelijk gebied, wat ook uitstraalt in een grotere regio. 

Op verzoek wordt de brochure landschapspark toegezonden (digitaal)