Voorpagina_flyer_garmerwolde_medium

ZorgSaam Garmerwolde

13 december 2016

Garmerwoldenaars, Dorpshuis De Leeuw & Dorpsbelangen hebben samen zorgzame initiatieven bedacht en opgezet voor dorpsgenoten.  ZorgSaam Dorpinitiatieven zijn: Garmerstee, KOMBInnen, Dorpsruil, Bibliotheek en Hofje!


 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Hillie Ramaker

Namens organisatie / groep : ZorgSaam Garmerwolde

Bekijk profiel

Noaberschap

Noaberschap klinkt vanzelfsprekend, maar is vanwege veranderingen en bezuinigingen in de zorg, enorm actueel. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet heeft twee doelen op het oog: sociale samenhang versterken en participatie van hulpbehoevenden stimuleren. Oftewel: noaberschap. 

Wmo-scan

De Wmo-scan maakt zichtbaar in hoeverre een dorpshuis Wmo-proof is, zowel bouwtechnisch als organisatorisch. Het laat zien welke rol het dorpshuis speelt en kan gaan spelen in de sociale samenhang en participatie. Dorpshuis De Leeuw heeft een Wmo-scan laten uitvoeren. Het advies is ter inzage beschikbaar bij het bestuur van het dorpshuis.

Project ZorgSaam Dorp 

ZorgSaam Dorp is een project waarmee het dorpshuis, samen met de dorpsbewoners, het advies uit de Wmo-scan kan omzetten in ideeën en actie. Zo zijn er in Garmerwolde twee ZorgSaam Dorpavonden georganiseerd waar dorpsgenoten met elkaar in gesprek gingen over wat noaberschap is. Maar ook hoe en of men meer voor elkaar wil betekenen.  

Garmerstee

Eén keer in de maand is er een gezellige activiteit in Dorpshuis De Leeuw. Je ontmoet dorpsgenoten en er is aandacht voor actuele onderwerpen. De Garmerstee is eigentijds en organiseert hulp bij het gebruik met de tablet of pc. Ook worden er uitjes in de regio georganiseerd. Op de dorpsagenda staan alle activiteiten vermeld. De Garmerstee heeft ook een telefooncirkel. Een veilig bel-systeem voor alleenstaanden, in samenwerking met Het Rode Kruis.

KOMBInnen

Elke derde vrijdag van de maand is er een KOMBInnenmiddag in Dorpshuis De Leeuw. Met een uitgebreid assortiment tijdschriften, spelletjes, kleurplaten en een hoop gezelligheid. Daarnaast organiseren we iedere maand een leuke workshop. Jong, oud, man, vrouw, alleen of samen: iedereen is welkom! Meer informatie: www.facebook.nl/KOMBinnenGarmerwolde

 

Boekenkast

Sinds kort is er een dorpsboekenkast in Garmerwolde. De boekenkast staat in Dorpshuis De Leeuw. Je kan er boeken ruilen en lenen. De opzet is dat er kwalitatief goede en interessante boeken aanwezig zijn. Deze mag je er zelf inzetten.

Dorpsruil

In Garmerwolde komt een dorpsruilhulp. Het is dan mogelijk om je hulp laagdrempelig aan te bieden en ook om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij het grasmaaien, boodschappen doen of de ramen lappen.

Hofje!

Themagroep ‘Hofje’ onderzoekt de mogelijkheden voor een zogenoemd Knarrenhof in Garmerwolde. Er is al veel belangstelling voor, zelfs vanuit Thesinge.
 
Zo’n Hofje kan bestaan uit (minimaal) 11 woningen rondom een binnentuin en heeft een eigen entree. Heel aantrekkelijk en praktisch zou het zijn als er een gezamenlijke ruimte is, waar activiteiten kunnen plaatsvinden, men samen kan vergaderen, koken en eten en waar bijvoorbeeld ook de kapper en fysiotherapeut terecht kunnen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.knarrenhof.nl