Lommdsc02402_medium

Lomm

http://dorpsraadlomm.nl/
Limburg - Venlo - populatie: 988

Lomm is een klein dorp dat aan de noordkant wordt begrensd door Arcen en aan de zuidkant door Velden. Aan de oostzijde treffen we de grens met Duitsland en aan de westelijke zijde dient de Maas als natuurlijke grens. Het dorp ligt circa 7 kilometer ten noorden van de stad Venlo. In 2016 telde het dorp net geen duizend inwoners.

Van oorsprong heeft het dorp een sterk agrarisch karakter, maar de aanleg van industrieterrein Spikweien heeft dat beeld veranderd. De goede ligging langs de oude rijksweg Venlo-Nijmegen heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Het buitengebied van het dorp wordt bepaald door landbouwgrond en bos- en natuurgebied. 't Hanik is een buurtschap ten oosten van de kern en het buurtschap De Voort is aan de zuidzijde gesitueerd. Beide buurtschappen zijn voornamelijk agrarisch georiënteerd, maar in de jaren 60 en 70 zijn er ook relatief veel woonhuizen gebouwd.

Alle initiatieven van Lomm

Dorpsraad Lomm

Zonnebos_lomm_normal

Lomm Duurzaam

Vanaf: 01 oktober 2015 - Tot: 31 december 2017

Nu de aanleg van de rotonde in het dorp op de N271 dichterbij komt, kunnen we eindelijk aan de gang met de verfraaiing van deze rotonde. De energie van Lomm zal worden uitgebeeld op de rotonde in Lomm.

...

Logo_zon_lomm_normal

ZON Lomm

Vanaf: 01 januari 2012 - Tot: 31 januari 2017

Stichting Zorg Om Naasten (ZON) in Lomm organiseert al sinds 2012 een dagvoorziening voor
ouderen met diverse activiteiten volledig gerund door vrijwilligers in het gemeenschapshuis in het dorp.

...

Rivierpark_lomm_normal

Rivierpark Lomm

Vanaf: 01 juni 2011 - Tot: 01 januari 2020

In Lomm wordt aan de Maas een hoogwatergeul gerealiseerd in het kader van de beschermingsmaatregelen tegen overstromingen van de Maas. Voor het dorp biedt dit kansen op toeristisch en recreatief gebied en...