Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts

Over het project Mediatheek
Levlogo_partner
Adresgegevens:
Postbus 23
9790 AA
Bezoekadres: Ten Boer
www.servicepuntlev.nl

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen in samenwerking met Groninger Dorpen. Het Servicepunt stimuleert en ondersteunt lokale energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Op 4 maart 2014 heeft de Provincie Groningen het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts gemandateerd voor het verlenen van subsidie voor lokale duurzame energie-initiatieven. De initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor de organisatie- en proceskosten. In totaal heeft de Provincie tot 1 december 2015 € 105.000,- beschikbaar gesteld.

Een initiatiefnemer kan per project voor maximaal € 10.000,- aan subsidie aanvragen. In totaal mag een initiatiefnemer maximaal € 15.000 aanvragen voor meerdere projecten. Het project moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het project wordt ingediend door een bewonersgroep, die is opgericht om een lokaal duurzaam energie initiatief uit te voeren.
  • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project in de lokale gemeenschap.
  • Alleen proces- en organisatiekosten zijn subsidiabel (dus niet de zonnepanelen zelf).
  • Er is sprake van 50% cofinanciering (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligersuren).

Kijk voor meer informatie op de website van het servicepunt.

Ondersteuningsaanbod

Nnd_gui_themas_original_original

Servicepunt

Het Servicepunt stimuleert en ondersteunt lokale energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Handboek succesvolle PV-exploitaties via Regeling Verlaagd Tarief

Het traject rond de Postcoderoospremie heeft veel nieuwe waardevolle inzichten opgeleverd. Deze zijn verwerkt in een geüpdate versie van het Handboek voor energie-initiatieven om een PV-project op te zetten via de Regeling Verlaagd Tarief (ofwel de Postcoderoosregeling).

Daarnaast is een aantal technische aanpassingen gedaan, zoals de belastingkorting die van 7,5 cent naar 9 cent is gegaan en de termijnverlenging voor de korting van 10 naar 15 jaar. We constateren dat deze aanpassingen een gunstig effect hebben op het rondrekenen van de business case. Ook de deelnemers aan de...

Lees meer