Image3201_medium

veur mekoar, mit mekoar

21 december 2016

De samenleving verandert in hoog tempo. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de invoering van de participatiewet, waarbij de burger centraal staat en ingezet wordt op het vergroten van de zelfregie van de burger, heeft er in Westerlee toe geleid dat er en initiatiefgroep "Veur mekoar, mit mekoar" is opgericht.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Bianca Linkvis

Namens organisatie / groep : Veur mekoar, mit mekoar

Bekijk profiel

De samenleving verandert in hoog tempo. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de invoering van de participatiewet, waarbij de burger centraal staat en ingezet wordt op het vergroten van de zelfregie van de burger, heeft er in Westerlee toe geleid dat er en initiatiefgroep "Veur mekoar, mit mekoar" is opgericht.

Een aantal Westerleeërs heeft daarom de koppen bij elkaar gestoken om te brainstormen hoe er ingespeeld kan worden op deze nieuwe ontwikkelingen. Allerlei verschillende en inspirerende ideeën zijn genoemd. Leuke activiteiten organiseren, een centrale gezellige ontmoetingsplek creëren voor jong en oud, workshops, informatie avonden, maatjes-projecten opzetten. Genoeg ideeën waaraan iedere burger zijn bijdrage mag leveren. We hebben allemaal kwaliteiten en kunnen iets betekenen voor een ander. Voor u misschien een kleine moeite en voor de ander een groot plezier.