Skimerdoarp_burchwert_medium

Project Skimerdoarp Burchwert

11 december 2015

Een veilige woonomgeving wordt onder meer bepaald door openbare verlichting. In Burgwerd kwamen we echter tot de conclusie dat in het dorp wel erg veel verlichting aanwezig is. Bovendien is deze niet erg efficiënt en verstoren de golven, die de lampen uitstralen de vleermuizen, die vooral de Bolswardertrekvaart als hun snelweg gebruiken. Er is daarom een plan ontwikkeld om van Burgwerd het eerste Skimerdoarp van Fryslân te maken. Dat betekent concreet minder lantaarnpalen, verlichting d.m.v. LED-lampen en armaturen, die minder licht verstrooien. Langs de trekvaart komen vleermuisvriendelijke lampen. Een proeflamp is inmiddels geplaatst. Burgwerd wil graag de eerste aanzet geven tot een dark-sky park in de Greidhoeke. Het initiatief sluit aan bij het project Feel the Night van Nynke-Rixt Jukema. Dit project is onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018.

 

De kosten bedragen 24.000 Euro. De besparing is 70% op elektriciteitskosten.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Minne Schiphof

Namens organisatie / groep : Dorpsbelang Burgwerd

Bekijk profiel