C.1a_logo_ho_net_yn'e_kliko_medium

Ho! Net yn'e Kliko! Hemelum

01 januari 2017

 

Doch mei!

 

Doe mee en stuur een mail naar hemelum@honetynekliko.frl met daarin je huisadres. Je krijgt dan een campagnesticker thuis bezorgd. Plak die op je container voor restafval en laat zien dat ook jij bijdraagt aan 25% minder restafval in Hemelum.

 

25% minder restafval

 

Op zaterdag 7 januari 2017, tijdens de nieuwjaarsborrel in Hemelum zal de aftrap worden gegeven van de campagne Ho! Net yn ‘e Kliko!. De campagne voeren we uit samen met IJlst, Nij Beets, Balk, Harich en Ruigahuizen.

Doel is 25% minder restafval in de container voor restafval. Dit is niet alleen te bereiken door met z’n allen minder afval te produceren maar ook door ons afval beter gescheiden weg te gooien.

 

Wêrom?

 

Van de inhoud van onze restafval containers is meer dan de helft verkeerd weggegooid. Papier, kleding, tuinafval….er zit van alles in wat er niet in thuis hoort. Hierdoor kan het niet meer gerecycled worden en wordt het verbrand. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld!

 

Net yn’e kliko

 

Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit GFT en papier. Daarnaast gaat het om textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas.

 

Ja, ik doch mei!

 

Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagne-sticker Ho! Net yn ‘e Kliko! op hun kliko te plakken. In het komende campagnejaar maakt iedereen met een sticker op zijn/haar kliko kans op een bijdrage van het campagneteam aan de afvalstoffenheffing.

 

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Judith Hempel

Namens organisatie / groep : Ho net yn 'e kliko en dorpsbelang

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

De actie werd ontwikkeld en succesvol uitgevoerd in Heeg, Gytsjerk, Oentsjerk en Eastermar. Dorpsbelang Hemelum werd benaderd door netwerk duurzame dorpen om ook mee te doen. 

Het doel van dit initatief:

Doel van de campagne is om met het hele dorp te zorgen voor 25 % minder huishoudelijk afval in de restcontainer/sortibak, in de eerste plaats door het afval beter te scheiden.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

25 % minder huishoudelijk afval in de restcontainer/sortibak