Hurdegaryp_april_medium

Dorpstuin Hurdegaryp: update april 2016

04 mei 2016

Er is afgelopen maanden heel veel werk verricht op de Dorpstuin. Nadat, na een natte winter, het slootpeil is gedaald kon er in maart weer volop op de tuin worden gewerkt. Er zijn nieuwe snippers op de paden aangebracht en het toekomstige voedselbos is uitgebreid met een nieuw pad. De teelttuin is inmiddels door noeste arbeid in cultuur gebracht. Alle fruitbomen en bijna  alle wilgen zijn gesnoeid.

 

De dorpstuin is weer klaar voor een nieuw seizoen.  De teelttuin is verder uitgebreid , het eerste zaad is gezaaid, de aardappelen,  sjalotten en uien zijn geplant. De komende weken worden de andijvie en verschillende kolen geplant. Er is een  bloemen pluktuin gerealiseerd en in de kruidentuin worden binnenkort de eerste ( medicinale ) kruiden geplant. Kortom er is al veel gebeurd. Zaterdag 9 april van 10.00uur tot 16.00uur is er een plant dag geweest, er zijn kleinfruit en grootfruit struiken en bomen geplant, welke geschonken zijn door de kledingbeurs Het Winkeltje uit Hurdegaryp.

De dames  van de werkgroep verkoop, hebben afgelopen winter veel heerlijke recepten op papier gezet. Mensen die groenten kopen op de tuin kunnen gebruik maken van deze recepten.


Lees meer

Contactpersoon:

Foto_eliza_thumb

E. Janse

Namens organisatie / groep : Stichting i.o. Dorpstuin Hurdegaryp

Bekijk profiel