Hurdegaryp_februari2017_medium

Update dorpstuin februari 2017

28 februari 2017

Het voorjaar staat voor de deur. De hazelaars, de crocussen en de sneeuwklokjes bloeien op de tuin. Het waterpeil in de sloot is gedaald. De wilgen zijn gesnoeid, gevlochten en er ligt een voorraad wilgentenen om verder te vlechten. De paden liggen er mooi aangevuld en droog bij.

Het teeltplan ligt klaar en de zaden worden besteld. De teelttuin ligt er mooi bij en er kan elk moment worden gezaaid en geplant.

Studenten van het Nordwin college mbo hebben intussen het voedselbos en de boomgaard gesnoeid. De aanplant gaat binnenkort plaatsvinden.  De voorlichtingsavond, in het Maskelien op 17 januari j.l., voor donateurs en medewerkers van de dorpstuin was zeer geslaagd. Studenten van het Nordwin college hebben hun plannen voor het voedselbos gepresenteerd. Twee prachtige films  over de dorpstuin gaven de avond een waardevolle vulling. De resultaten van 2016 en de begroting voor 2017 zijn gepresenteerd door de penningmeester van de stichting.

Begin mei 2017 houd de dorpstuin een informatieavond voor het dorp. Hierover meer in Tusken Wald en Wetter, facebook en de website.

Promotiefilm Dorpstuin Hurdegaryp:

http://www.earth-matters.nl/7/13273/duurzaam-20/de-dorpstuin-lokale-oplossing-voor-wereldwijde-problemen.html

Het beloofd weer een fantastisch dorpstuin jaar te worden met veel uitdagingen en kansen.

Contactpersoon:

Foto_eliza_thumb

E. Janse

Namens organisatie / groep : Stichting i.o. Dorpstuin Hurdegaryp

Bekijk profiel