Bijenobservatiekast_medium

Update oktober 2016

02 november 2016

Langzaam aan wordt het herfst op de Dorpstuin. Bomen en struiken beginnen al te kleuren en komen in herfsttooi. Er bloeien nog verrassend veel bloemen en veel soorten vogels leven zich uit op de ruim aanwezige zaden en bessen op de tuin.


De teelttuin ziet er goed uit en wordt hier en daar al klaar gemaakt voor de komende winter. Er zijn volop wintergroenten aanwezig voor de verkoop. Het wachten is op een paar graden vorst voordat de boerenkool kan worden geoogst. Bonen zijn grotendeels geoogst en worden gedroogd voor de verkoop. Al met al een zeer vruchtbaar oogstjaar.


Studenten van het Nordwin college zijn bezig met het maken van een beheers- en snoeiplan voor het voedselbos.


Er is onlangs een bijen observatiekast geplaatst. Deze gaat, in het nieuwe bijenseizoen 2017, worden gebruikt voor educatie.


De hekkel- / open werkdag op 8 oktober was een succes. Er komen steeds meer mensen op de tuin helpen. Jong en ouder hebben belangstelling of werken al mee. De donateurs blijven binnen komen. Wij zijn op dit moment de 60 aanmeldingen ruim gepasseerd.


Op de aanstaande Natuurwerkdag op 5 november is het de bedoeling om het toegangspad te verharden voor de mindervalide meewerkers en bezoekers van de Dorpstuin.


Achter de schermen is de werkgroep en het stichtingsbestuur volop bezig met het “reilen en zeilen” op de Dorpstuin. Daarnaast met de voorbereiding van activiteiten en plannen voor het komende jaar. Met de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan wordt er een, nog uitgebreider, teeltplan gemaakt voor de teelttuinen.


Kortom veel activiteit en ook plezier op de tuin.


Kijk voor een foto impressie op de website van Dorpstuin Hurdegaryp.

Contactpersoon:

Foto_eliza_thumb

E. Janse

Namens organisatie / groep : Stichting i.o. Dorpstuin Hurdegaryp

Bekijk profiel