20140724_144118_medium

Archeologie

08 december 2016

Werkgroep Archeologie Krimpen (WAK)

In 2013 is de WAK opgericht, als werkgroep van de Historische Kring Krimpen. Vanwege de bodemgesteldheid (veen) ligt het niet voor de hand om Krimpen aan den IJssel te bestempelen als een interessant archeologisch gebied, maar toch liggen er ook in de bodem van deze gemeente bodemschatten verborgen. Deze zullen met name verborgen liggen in de kleigronden langs de oevers van de IJssel, Lek en Sliksloot. Inmiddels weten we al dat daar opmerkelijke vondsten zijn gedaan, dan wel kunnen worden gedaan. Zo is er ten tijde van het uitbaggeren en verbreden van de Sliksloot in de dertiger jaren van de vorige eeuw, een menselijke schedel boven water gekomen en zijn er gereedschappen uit het pleistoceen (9.000 jaar geleden) gevonden. Deze vondsten zijn destijds gedeponeerd bij de voorgangers van het huidige Museum Oudheden in Leiden en Naturalis in Leiden. De WAK heeft inmiddels de vondsten die waren gedeponeerd bij het Museum Oudheden in bruikleen, waaronder een zgn. geweibijl, gemaakt van een deel van de stang van een afgeworpen gewei van een edelhert. De schedel kan pas in 2018 worden opgehaald in verband met de huidige verbouwing van Naturalis. Mogelijk spreken we hier dus van de "eerste Krimpenaar" en zijn werktuigen, al moeten we uiteraard ook in acht nemen dat deze vondsten hier kunnen zijn terecht gekomen door aanspoeling.

De WAK heeft zelf in 2014 veldwerk verricht bij een boerderij aan de IJsseldijk 190. De eigenaar van de boerderij had het besluit genomen om de bestaande boerderij af te breken en er een nieuwe neer te zetten. Hij dacht op die plek een derde boerderij te gaan bouwen, want volgens de overlevering en historische stukken had er op die plek eerder in de 20-er jaren van de vorige eeuw en in de 17e eeuw een boerderij  gestaan. De WAK trof echter onder de vloer uit de 17e eeuw nog een vloer aan, die bestond uit stenen uit de 16e eeuw! Ook tussen de twee vloeren werden resten aangetroffen, waaronder wandtegels, die uit de 16e - 17e eeuw stammen, waaruit we kunnen afleiden dat op die plek al in de 16e eeuw mensen woonden!

In de komende jaren zal de WAK verder onderzoek doen naar resten uit het verleden van deze gemeente. Interesse om als vrijwilliger mee te helpen het verleden boven de grond te krijgen? Bel 06-53490054

Contactpersoon:

Italie2010_036_thumb

Paul in het Veld

Namens organisatie / groep : Werkgroep Archeologie Krimpen

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het doel van dit initatief:

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: