Images_medium

Eenheid in verscheidenheid

01 april 2016

In het voorjaar van 2015 heeft de tentoonstelling ‘Eenheid in Verscheidenheid’ in het Streekmuseum Krimpenerwaard plaatsgevonden. Deze expositie is in samenwerking met alle historische verenigingen in de Krimpenerwaard en het Streekarchief tot stand gekomen.
Aanleiding was de samenvoeging van de vijf gemeenten Nederlek, Ouderkerk aan den IJssel, Bergambacht, Schoonhoven en Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard.
 De streek Krimpenerwaard wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid: 12 kernen hebben ieder een eigen geschiedenis met verhalen, bijzondere personen en gebeurtenissen. Maar ook is er veel dat deze 12 kernen bindt: het water en het landschap zijn door de eeuwen heen bepalend geweest voor de nijverheid en de wijze waarop men in het leven stond.
Alle historische  verenigingen hebben met elkaar een boeiend beeld gegeven van dat wat de verschillende kernen in de Krimpenerwaard bindt en van elkaar onderscheidt.

In vervolg op de tentoonstelling is een educatief project gerealiseerd voor de 8e groep  van alle basisscholen in de Krimpenerwaard.
Hiervoor is samengesteld de Reisgids KRIMPENERWAARD, Eenheid in Verscheidenheid.
In dit boek worden voor elk dorp vijf thema’s kort beschreven. Het boek wordt gratis aan alle 8e groepers uitgedeeld. De leerlingen krijgen na een korte introductie in de klas opdrachten waarvoor zij op pad in hun dorp moeten gaan. De plaatselijke historische verenigingen zullen hierbij een begeleidende rol vervullen.
Voor de meeste opdrachten maken de leerlingen foto’s. In de klas worden deze geupload  naar de website www.reisgidskrimpenerwaard.nl (i.o).  Het resultaat zal een verzameling zijn van beelden en impressies van de Krimpenerwaard door de ogen van de 8e groepers van de Krimpenerwaard. 

Contactpersoon:

Missing_thumb

S. Bos en S. Enderink

Namens organisatie / groep : reisgidskrimpenerwaard

Bekijk profiel

De aanleiding voor dit initiatief: de samenvoeging van 5 dorpen/kernen tot de gemeente Krimpenerwaard in 2015  
 

Het doel van dit initatief: leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs kennis laten maken met de vele aspecten van het cultureel erfgoed in hun directe omgeving. Hierbij speelt het landschap een belangrijke rol.
 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: jonge inwoners van de Krimpenerwaard zullen bewuster worden van hun omgeving en daardoor de waarde van kenmerkende landschapselementen gaan zien.
Het streven is jaarlijks minimaal 10 klassen aan dit project te laten deelnemen

Foto's

Foto_collage_krimpen_ad_lek_small