Img_2801_medium

Revitalisering dorpskern Ledeacker

14 maart 2015

Vele jaren geleden werd het dorpsplein in Ledeacker onder handen genomen door dorpsvereniging 't Leker, financieel ondersteund door de gemeente Sint Anthonis. Het oude klinkerwerk werd vervangen, een kunstwerk van Juul Baltussen werd geplaatst en het plein werd een stuk groener. Ook voor de kerk werden twee bomen geplaatst. Dat blijkt achteraf niet zo'n goede keuze geweest: de bomen wortelen eerder breed dan diep, waardoor zij schade veroorzaken. Het klinkerwerk voor de kerk komt omhoog en zelfs de tegels en de banken in de kerk worden omhoog gedrukt en raken beschadigd. Dat vraagt om snel ingrijpen.


Gelukkig heeft Ledeacker een vastgestelde dorpsvisie. Binnen haar dorpsvisie heeft een werkgroep onder regie van en met inbreng van dorpsvereniging 't Leker gewerkt aan een plan voor de Dorpsstraat en de dorpskern. Daarin wordt uitgewerkt hoe ons dorp er in de toekomst uitziet, hoe  de doorgaande weg (de Dorpsstraat) verbeterd, veiliger en mooier kan worden, waar kinderen in te toekomst lekker hun balletje trappen, waar kunnen mensen straks gezellig een ommetje maken, enz.


Het ontwerpplan voor de Dorpsstraat is voor toetsing neergelegd bij de gemeente en zal straks ook uitgebreid in het dorp worden besproken. Dit allemaal in het kader van de zelfsturing: de burger neemt initiatieven, de gemeente toetst de plannen en zorgt bij groen licht voor ondersteuning met middelen of mankracht.


Om verdere schade aan de kerk te voorkomen, kan niet langer worden gewacht en worden de bomen voor de kerk op korte termijn gerooid. Gelukkig kan dorpsvereniging 't Leker terugvallen op een groep enthousiaste vrijwilligers, die graag hun steentje bijdragen, of in dit geval: wegdragen. Het rooien zelf zal door medewerkers van de gemeente gebeuren, naar verwachting begin april. Om te voorkomen dat er een grijs gat in het groene dorp ontstaat, is er zaterdag 14 maart al een aantal nieuwe bomen geplant: een op het kerkplein, twee op het kerkhof en een nabij het kermisterrein. Misschien lijken ze op het eerste oog wat onsamenhangend te staan. Later als ontwerpplan volledig getoetst en uitgevoerd is, zal blijken dat ze perfect in het plaatje passen.


Over het toekomstig plan is de dorpsvereniging  't Leker positief: de samenwerking met de gemeente Sint Anthonis verloopt constructief, de gemeente toetst de initiatieven, werkt er volop aan mee en helpt ze samen met de inwoners mee uit te voeren. De eerste stap in het kader van de zelfsturing is gezet en er zullen nog vele stappen volgen en als het zover is, sturen we zelf een persbericht de media in. Wordt vervolgd!

Contactpersoon:

Profielfoto2_thumb

Jeroen Verhoeven

Namens organisatie / groep : Dorpsvereniging 't Leker

Bekijk profiel

Foto's

Img_2796_small
Img_2797_small
Img_2801_small
Img_2802_small
Img_2803_small
Img_2804_small
Img_2811_small
Img_2810_small
Img_2809_small
Img_2810_small
Img_2811_small