Marknesse_medium

Samen energie opwekken

11 december 2015

1E POSTCODEROOSPROJECT IN DE NOORDOOSTPOLDER IN DE MAAK

Tijdens een bewonersbijeenkomst in Marknesse op 24 november heeft de lokale duurzame energiecoöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder bekend gemaakt om in samenwerking met Marknesse Duurzaam het eerste postcoderoosproject in Noordoostpolder te gaan starten.
In dit project worden bewoners uitgenodigd om in coöperatief verband gezamenlijk te investeren in de plaatsing van zonnepanelen. Postcoderoosprojecten waren een van de speerpunten uit het in 2013 gesloten Nationale Energieakkoord, bedoeld om meer duurzame energie op te wekken. Lange tijd bood de regeling onvoldoende financiële stimulansen om dit soort project van de grond te krijgen. Inmiddels is de situatie verbeterd en zijn de mogelijkheden om een ook in financieel opzicht aantrekkelijk project te realiseren verruimd.
 
Een postcoderoos maakt het mogelijk om met een groep van deelnemers te investeren in zonnepanelen op een dak (bijvoorbeeld een school, schuur of sporthal). De deelnemers verenigen zich in een coöperatie en investeren gezamenlijk in de plaatsing van zonnepanelen. De deelnemers moeten wonen in het postcodegebied van de installatie of in de direct aan die postcode grenzende postcodes. De door de zonnepanelen opgewekte energie wordt geleverd aan een energieleverancier die daarvoor een tarief met de coöperatie is overeengekomen. Voor de individuele deelnemer geldt dat hij over de door zijn investering geproduceerde energie geen energiebelasting hoeft te betalen op zijn eigen energierekening.
 
Voorwaarde voor een postcoderoosproject is dat een lokale coöperatie eigenaar is van de zonnepanelen. Energie Pioniers Noordoostpolder neemt deze rol graag op zich en wil op korte termijn een eerste postcoderoos project in Noordoostpolder realiseren. In Marknesse blijkt een gezonde belangstelling te bestaan om deze primeur te hebben.
Marknesse Duurzaam en de Energie Pioniers Noordoostpolder gaan nu aan de slag om het project verder uit te werken.

 

Nadere informatie over dit project is verkrijgen bij Energie Pioniers Noordoostpolder (albert@energiepioniers-nop.nl) of bij Marknesse Duurzaam (info@marknesseduurzaam.nl)

Contactpersoon:

Img-20150820-wa0002_thumb

Hubèr Buijsman

Namens organisatie / groep : Marknesse Duurzaam

Bekijk profiel