Onderdijk-burendag_medium

Onderdijk voor Elkaar

26 september 2015

Drie bewoners namen drie jaar geleden het initiatief en richtten de werkgroep Onderdijk voor Elkaar op voor vrijwillige, onderlinge dienstverlening, die vraag en aanbod van diensten en hulp bij elkaar brengt.

 

Door veranderingen in Zorg en Welzijn blijven steeds meer ouderen zelfstandig wonen. Daardoor wordt er, mede door de bezuinigingen, vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Een mentaliteitsverandering is nodig om makkelijk hulp te vragen, als hulp te geven. De werkgroep wil dit realiseren op een laagdrempelige manier door maximale bereikbaarheid (zeven dagen in de week) en door alleen een vergoeding voor gemaakte kosten in rekening te brengen. Twintig activiteiten en diensten worden aangeboden, onder meer: huisbezoek, vervoer, boodschappendienst, conflictbemiddeling, hulp bij de computer en wandelen. De werkgroep werkt zorgvuldig samen met Wering WonenPlus, Zonnebloem en de kerk.

 

 

Inmiddels vond een wisseling plaats. De oprichters van de werkgroep blijven wel actief als vrijwilligers, maar dragen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid over aan de volgende generatie. Het huidige bestuur bestaat uit Culinda Grooteman, Mariska Imming, Gerda Schutte, Theo Manshanden, Cor Tessel en Coen Poland.

 

 

Tijdens de presentatie werd Hennie Dijkstra, sociaal werker bij De Wering, nog extra in het zonnetje gezet. Siem Grooteman: Hennie, wij vinden het een voorrecht, dat jij je vrije zaterdagmiddag bij ons wilt doorbrengen. Aanvankelijk dachten wij een onderafdeling van WonenPlus te worden. Jij hebt daarvoor veel documentatiemateriaal geleverd. Later hebben wij samen om praktische reden daarvan afgezien. Maar met raad en daad bleef jij ons steunen. Jij gaf ons heel sterk het gevoel, dat wij met goede dingen bezig waren. We hebben gebruik mogen maken van jouw ruime ervaring. Jij gaf ons ook de ruimte om activiteiten van WonenPlus en ons idee over een databank samen te laten gaan. Via jou zijn we aan onze toepasselijke naam van Onderdijk voor Elkaar; gekomen. Het plan om tijdens de Nationale Burendag naar buiten te treden, komt ook bij jou vandaan. Bij moeilijke gevallen mogen wij op WonenPlus terugvallen. Hennie, heel veel dank voor deze prachtige samenwerking. bron: http://www.dewering.nl/over-ons/nieuws/09-26-onderdijk-voor-elkaar-prestenteert-zicht-tij

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Coen Poland

Namens organisatie / groep : Dorpsraad Onderdijk

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen waardoor er vaker een beroep wordt gedaan op vrijwilligers.

Het doel van dit initatief:

Diensten van vrijwilligers op een laagdrempelige manier aanbieden door maximale bereikbaarheid van de vrijwilligers (zeven dagen in de week) en door alleen een vergoeding voor gemaakte kosten in rekening te brengen.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Het op een toegankelijke manier aanbieden van twintig activiteiten en diensten waaronder huisbezoek, vervoer, boodschappendienst, conflictbemiddeling, hulp bij de computer en wandelen.