_1616664976_p1120758_(2)_medium

Folsgare

folsgeare.nl
Fryslân - Sudwest Fryslan - populatie: 325
Een terpdorp, halverwege de rijksweg Bolsward-Sneek, ligt aan de oude Middelzeedijk. De inpoldering van de Friese Middelzee kreeg omstreeks het jaar 1000 zijn beslag. Er zijn nog bepaalde namen, die ons aan het bestaan van de oude Middelzee doen herinneren. Zo is de Tsjaerddyk even na 1100 aangelegd om het nieuwe land onder de dorpen Nijland en Folsgare voor overstromingen te behoeden. Op de kruising van de Tsjaerddyk, Jongedyk en de Mieddyk is de dorpskern van Folsgare ontstaan.

Alle initiatieven van Folsgare

Dorpsbelang Folsgeare/ Energie coöperatie Folsgare

2022-02-05_(2)_normal

Landschapspark Folsgeare

Vanaf: 05 februari 2022

Nabij Folsgeare komt een landschapspark.