Makkinga-panorama_medium

Makkinga

www.dorpmakkinga.nl
Fryslân - Ooststellingwerf - populatie: 1040

Overzichtelijk dorp in gebed in het bosrijke landschap van ZuidOostFriesland op de overgang van veenontginningen en het beekdal van de Tjonger. Groot organiserend vermogen met veel verenigingen, de bekende Vlomarkt, museum en molen. En nu bezig met de realisatie van een zorgcentrum bij het dorpshuis

Alle initiatieven van Makkinga

Energiecoöperatie De Eendracht

Logo-eendracht-makkinga1_normal

Lustrum EC De Eendracht

Vanaf: 02 november 2017

Energiecoöperatie (EC) De Eendracht bestaat 5 jaar!


De Eendracht Ooststellingwerf, opgericht in 2012 in Makkinga bestaat dit jaar 5 jaar. Een reden om feest te vieren. Op donderdag 23 november nodigen...

Logo-eendracht-makkinga1_normal

De Eendracht in de politiek

Vanaf: 11 september 2017

De Energiecoöperatie (EC) De Eendracht Ooststellingwerf roept politieke partijen van de gemeente Ooststellingwerf op om de volgende beleidspunten op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de...

SLIM Makkinga

Slim_makkinga_normal

Zelf je zonnecollector bouwen?

Vanaf: 26 april 2017 - Tot: 11 juli 2017

Energiecoöperatie De Eendracht en de Stichting SLIM gaan samen met belangstellenden in 5 weekendsessies, 100 thermische zonnecollectoren bouwen waarvan er 20 worden aangeboden aan dorpshuizen en/of...

Dorpshuis Makkinga

Voorgevel_normal

Zorg-welzijncentrum Makkinga

Vanaf: 08 mei 2017 - Tot: 08 mei 2017

In maart 2015 kwam het verzoek binnen van de plaatselijke huisarts of het mogelijk was de dokterspraktijk voort te zetten in het dorpshuis. Het bestuur van het dorpshuis zag daar wel mogelijkheden toe, maar...

Dorpstuinderij_makkinga_normal

De Dorpstuinderij

Vanaf: 16 maart 2012 - Tot: 15 oktober 2012

In 2012 is de ingezette koers doorgezet waarbij reeds opgestarte projecten sterk zijn verdiept en betrokkenheid van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en (semi)overheden sterk is toegenomen,...