Hengevelde3547_medium

Hengevelde


Overijssel - Hof van Twente - populatie: 3300

Hoewel het dorp Hengevelde relatief jong is, bestond er in de middeleeuwen als een buurschap onder deze naam. Kerkelijk viel de buurschap toen onder het kerspel Delden. De bewoners van de boerenerven gingen in Delden naar de kerk.

Door de Reformatie veranderde er veel. De katholieken werd de openbare godsdienstuitoefening ontzegd. Omstreeks 1700 werd op het adellijk goed Het Slot een kerkschuur worden ingericht. Na de Bataafse Revolutie kon omstreeks 1802 een kerk in het midden van buurschap Hengevelde worden geplaatst, dicht bij de herberg Wegdam.

Het dorp dat rondom de kerk ontstond noemde men aanvankelijk Wegdam, naar de herberg, die op haar beurt vernoemd was naar de gelijknamige havezate in Kerspel Goor. De parochiekerk uit 1913 werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door geallieerde bommenwerpers zwaar beschadigd en daarna vervangen door de huidige nieuwbouw.

In Hengevelde is een van de grootste bruidskledingbedrijven van Nederland gevestigd. Vroeger maakte men deze bruids- en gelegenheidskleding in eigen beheer. Tegenwoordig wordt, door de invloed van de lagelonenlanden op de arbeidsmarkt, in Hengevelde alleen nog maar veranderwerk gedaan.

Elk jaar gedurende het tweede en derde volledige weekend van juni vinden de Höftedagen plaats, dit zomerfeest trekt jaarlijks zo'n 50.000 mensen en bijna alle grote Nederlandse artiesten hebben hier wel een keer op de bühne gestaan. Nieuw is de Höfteballooning; een jaarlijks terugkerend ballon-spektakel in Hof van Twente, wat meestal in augustus wordt gehouden.

Alle initiatieven van Hengevelde

Werkgroep Blijven Wonen In Hengevelde

Hengevelde_zorgwoningen_normal

Carebrede kleinschalige woonvorm in Hengevelde

Vanaf: 19 december 2016

Mensen die niet meer de zelfregie over hun leven hebben moeten vaak verhuizen uit Hengevelde. Zij worden dan verzorgd in een vreemde omgeving. Bestaande sociale activiteiten en contacten verdwijnen...