F2kz52da_medium

Coöperatie klooster&buren

20 december 2016

Om de leefbaarheid en zorg binnen de dorpen Kleine Huisjes, Hornhuizen, Kruisweg, Molenrij en Kloosterburen te behouden voor de toekomst, is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de oprichting van coöperatie kloosterburen. Al in 2011 nam Stichting SintJan hierin het voortouw. Sinds 25 juni 2015 is de coöperatie klooster&buren een feit.

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Anne Hilderink

Namens organisatie / groep : Coöperatie klooster&buren

Bekijk profiel

De coöperatie maakt het mogelijk het heft in eigen handen te nemen en zelf te organiseren wat voor onze gemeenschap van belang is. De coöperatie is een organisatievorm waarin bewoners letterlijk een aandeel hebben. De voordelen van een coöperatie op een rijtje gezet:

  • iedereen (ook mensen van buiten de vijf dorpen) kan lid worden
  • leden bepalen het beleid
  • leden benoemen het bestuur dat het beleid gaat uitvoeren
  • open platform (ook bijv. kinderopvang, culturele activiteiten, klussenbus, gehandicaptenzorg kunnen er in ondergebracht worden)
  • maatwerk, korte lijntjes (er kan gemakkelijker ingespeeld worden op bijv. toenemende zorgvraag van een persoon)
  • inbreng op vele manieren mogelijk (bijv. uitwisseling van diensten)
  • leden blijven betrokken via de twee stromen: je brengt iets in, en je haalt er iets uit.

Zorg

Met betrekking tot de zorg streeft de coöperatie naar een structuur waarin georganiseerd wordt op een manier die past bij de individuele situatie, en waarin mensen zich kunnen inzetten voor het algemeen belang.

Inmiddels wonen acht mensen met een verstandelijke beperking in Nije Heem. Overdag werken zij onder anderen in de dagbesteding van Mien Toentje.

Zorgsteunpunt

Met het wegvallen van voorzieningen en diensten door krimp en bezuinigingen is het soms lastig om dagelijkse klusjes geklaard te krijgen. Voor diegenen die daarbij hulp nodig hebben biedt het steunpunt uitkomst.

Cultuur

Op het gebied van Cultuur zitten coöperatie klooster&buren en Stichting SintJan niet stil. Jaarlijks worden er gevarieerde activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst, muziek en theater. We bieden graag een plek voor culturele evenementen op verschillende gebieden. 

Coöperatie klooster&buren zoekt naar mogelijkheden voor Kloosterburen om zelf energie op te wekken en daarmee in de eigen energiebehoefte te voorzien. Er zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van het windmolen project in Pingjum en er is in samenwerking met de Groninger Energie Koepel een voorlichtingsbijeenkomst geweest over zonne-energie. Ook andere vormen van energiewinning worden bekeken. Wat het uiteindelijk gaat worden moet nog besloten worden door de leden van de coöperatie en inwoners van de dorpen Hornhuizen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Kloosterburen.