Lisserbroek_samen_meer_medium

Lisserbroek SamenMeer

01 mei 2013

Lisserbroekers bundelen hun krachten en kwaliteiten om een vitale en duurzame leefomgeving te realiseren. Iedereen heeft de kans om individuele unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en die vanuit onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid – naar vermogen en op ieders eigen wijze – in het collectief in te brengen.

Stichting Lisserbroek SamenMeer wil samen met de inwoners van Lisserbroek de leefomgeving zo organiseren dat mensen in alle levensfasen prettig kunnen wonen. Door ieders individuele kracht en kwaliteit te stimuleren en in te zetten voor het collectief, wordt een vitale duurzame leefomgeving gecreëerd waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Zij zijn verbonden met hun omgeving, en kunnen daaraan, ieder naar vermogen en op eigen wijze, een bijdrage leveren.

Zie ook lisserbroeksamenmeer.nl en onze Facebookpagina

Contactpersoon:

Missing_thumb

Maria Roodenburg

Namens organisatie / groep : Lisserbroek Samenmeer

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Door zelforganisatie van de inwoners van Lisserbroek worden in werk- en projectgroepen door Lisserbroekers gewenste verbeteringen van de omgeving, voorzieningen, eigen levenssituatie of samenleving gerealiseerd. Thema's zijn Wonen, Ontmoeten, Duurzaamheid, Groen, Vraag en aanbod, Veiligheid.