Luttenberg_medium

Seniorenwoningen Luttenberg

22 december 2016

Steeds meer grondposities en gebouwen in Luttenberg hebben nog geen juiste bestemming, waardoor er verloedering dreigt. Stichting LuttenbergWoont heeft halverwege 2013 met een aantal welwillenden uit Luttenberg het initiatief genomen om het voormalige woonzorgcentrum Maria-Oord te ontwikkelen tot een sociaal duurzame oplossing welke gaat aansluiten bij de woon en zorg wensen van de huidige groep 55+. Door het uitbreiden en verbeteren van het huidige Maria-Oord blijft de mogelijkheid bestaan om langer zelfstandig te kunnen wonen, waarbij zorg op maat zelf ‘ingekocht’ kan worden.

 

Het pand zal worden verbouwd naar 11 huurappartementen voor senioren, al dan niet met een zorgvraag. Ook komt er een zorg-welzijn steunpunt in het gebouw. Tevens wordt op verzoek vanuit de bevolking de kleine kapel behouden. Achter Maria-Oord komt een nieuw gebouw met 8 koopappartementen. Ook komt er een gebouw dat de bergingen van de verschillende woningen zal bevatten en wordt er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd op het eigen terrein. Het geheel wordt ingepast in het landelijke groen en sluit aan bij het naastgelegen Pastoorsbos, waarbij het hele buitenterrein wordt heringericht.
 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Theo Solen

Namens organisatie / groep : Stichting LuttenbergWoont

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

www.luttenbergwoont.nl