• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • 'Burgers hebben bij energietransitie het nakijken'

'Burgers hebben bij energietransitie het nakijken'

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) stuurt brief aan Tweede Kamer
 

De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Een motie in de Tweede Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven, heeft het niet gehaald.
Dit betekent dat maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen en bewonersinitiatieven, geen energie uit zon, wind of biomassa kunnen leveren aan het net. De LVKK luidt in vervolg op een initiatief van Drents Statenlid Peter Zwiers, de noodklok en heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

De LVKK voorziet een afname van het draagvlak bij burgers om collectief of via verenigingen en dorps- en buurthuizen bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Om ook maatschappelijke initiatieven van burgers, dorps- en buurthuizen en verenigingen een bijdrage te kunnen laten leveren aan het terugdringen van de CO2- uitstoot en het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, is een eerlijke verdeling van partijen die toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk, conform het Klimaatakkoord, vereist.
 


Bron: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)

Foto: Doniawerstal-Energie