• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Steun voor grote energieprojecten door lokale initiatieven

Steun voor grote energieprojecten door lokale initiatieven

Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor energiecoöperaties in de vorm van een lening

"Burgerinitiatieven spelen een steeds belangrijkere rol bij het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland. Zon en wind zijn lokaal beschikbaar en gezamenlijk eigendom stimuleert betrokkenheid en draagvlak. We steunen daarom als eerste provincie in Nederland burgerinitiatieven met een subsidie onder leningsvoorwaarden. Daarmee kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare en tijdrovende voorbereiding financieren. Zoals ruimtelijke en technische onderzoeken, maar ook plannen voor communicatie en participatie-aanpak. Dat vraagt veel geld, waar juist deze initiatieven dan nog niet over beschikken."

Lees meer (via Provincie Gelderland)