Norden_hazebos_medium

Buurtkamer met keuken Hardenberg

19 december 2016

Veel taken uit de gezondheidszorg zijn bij de gemeentelijke Wmo-taken terecht gekomen. Burgerparticipatie vormt daarin een belangrijk uitgangspunt. Mensen zullen meer naar elkaar moeten omzien en de ander behulpzaam zijn. In dorpen en wijken is een breed draagvlak nodig om zo’n sociale ontwikkeling op gang te krijgen. Een vaste plek waar mensen met verschillende achtergronden dagelijks terecht kunnen voor ontmoeting draagt daar veel aan bij. 

De Hardenbergse wijkvereniging Norden-Hazenbos heeft het wijkcentrum verbouwd ten behoeve van een functionele Buurtkamer met keuken. Ouderen, jongeren en gezinnen uit verschillende culturen kunnen hier  nu twee maal per week  terecht voor een kopje koffie, een praatje en hulp bij formulieren invullen; met op gezette tijden gezamenlijk koken en een gezamenlijke maaltijd.  Het streven is dat er rond de Buurtkamer een netwerk ontstaat van 30 personen die om elkaar geven en dat deze minimaal vier maal per week open is.

Een belangrijk onderdeel in de verbouwing was de nieuwe keukeninrichting. Hiervoor is apart subsidie aangevraagd. Meerdere fondsen werden benaderd, met als argument dat het gezamenlijk bereiden en gebruiken van een maaltijd mensen tot elkaar brengt. 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Erik Bosscher

Namens organisatie / groep : Wijkvereniging Norden- Hazenbos

Bekijk profiel