Zicht_op_kubaard_2007_(1)_medium

Kûbaard

http://www.kubaarddorp.nl
Fryslân - Littenseradiel - populatie: 260

Kubaard ligt op ongeveer 2 kilometer ten westen van de plaats Wommels en 1 km van de N359 (Leeuwarden naar Bolsward). Kubaard ligt halverwege de Slachtedijk. Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 lag Kubaard in de voormalige gemeente Hennaarderadeel. In 1893 werd begonnen met het afgraven van de terp Jorum in Kubaard. Op 16 maart 1896 werd de helft van de bovengrond van de terp geveild. Het dorp heeft een bloeiend verenigingsleven en organiseert een aantal terugkerende activiteiten. Sinds 1987 is er op elke eerste zaterdag van oktober de ‘Hurdrindei’, waarbij 120 á 140 hardlopers verschillende afstanden kunnen afleggen. Ook wordt er sinds de jaren 90 om de twee tot drie jaar een kunstmanifestatie gehouden, waarbij de in het dorp woonachtige professionele en amateurkunstenaars hun ateliers openstellen voor publiek. Duurzame energie is een belangrijk thema in het dorp. De in 1993 opgerichte Kubaarder Stichting WIEK staat ieder jaar een kwart van de winst af aan het dorpsbelang. De stichting bezit één Bonus windturbine en participeert voor 25% in twee Vestas windturbines. Deze produceerden in 2008 drie keer het totale stroomverbruik van het dorp. Alle windmolens rond Kubaard produceerden in dat jaar twintig keer het dorpsverbruik. Tevens draait basisschool De Reinbôge door middel van zonnepanelen voor 70% op groene energie. In 2009 won Stichting WIEK met zijn activiteiten de Fryske Natuer- en Miljeupriis, uitgereikt door de Fryske Nasjonale Partij.

Alle initiatieven van Kûbaard

Kûbaard

Vlinderberm_kubaard_normal

Vlinderberm

Vanaf: 01 juli 1999 - Tot: 19 december 2014

Het bewerken en verschralen van de berm naar De Grits om er een fleurig en kleurige entree van het dorp van te maken. Vele vlinders vinden in de zomer en het najaar de verscheidenheid aan bloemen in de berm....

Boekenh%c3%bbske_normal

Boekenhûske

Vanaf: 29 augustus 2014

Boekliefhebbers kunnen literatuur en lektuur in de kast zetten die ze met anderen willen delen, die daar zelf ook weer boeken terug kunnen zetten om te lenen of ruilen. Er is ook ruimte voor tijdschriften en...

Energiekubaard_u.a._normal

EnergieKûbaard

Vanaf: 18 december 2013

Dorpsenergiecoöperatie t.b.v. de bewoners van Kûbaard. Via EnergieKûbaard kan elk Nederlands huishouden een stroom- en/of gascontract afsluiten. Er wordt zo veel mogelijk duurzame stroom en...

Joarum_(100)_normal

Deelname in turbines veehouders

Vanaf: 19 december 1999 - Tot: 30 mei 2005

25 % deelname in windturbines bij 2 veehouders

Rondje_griene_dyk_(12)_normal

Dorpsmolen Kubaard

Vanaf: 10 september 1990

Exploitatie van een moderne windturbine

Zonnecentrale_juni_2003_normal

Groene dorpsschool

Vanaf: 25 oktober 2002

Plaatsing van zonnepanelen ter vergroening van het energiegebruik op de lokale dorpsschool