Ooltgensplaat_medium

Extra Handen

01 januari 2015

Dorpsraad Ooltgensplaat heeft samen met Sjaloomzorg de pilot Extra Handen gedaan. Deze pilot was gestart om samen met vrijwilligers, zorgcliënten en mensen die een tegenprestatie moeten leveren het gat dat ontstaan is in de hulp bij het huishouden op te kunnen vangen. De mensen thuis die werkzaamheden niet meer uit konden laten voeren doordat zij te weinig uren kregen werden door de coördinator en de zorgcliënten of vrijwilligers geholpen. Niet alleen werden hulpvragen opgelost, ook algemene werkzaamheden in het dorp, zoals het verzamelen van zwerfvuil en onkruid verwijderen op verschillende plaatsen in het dorp, werden door de zorgcliënten uitgevoerd.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Gerrie Jansen

Namens organisatie / groep : Dorpsraad Ooltgensplaat

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Werkzaamheden die zij uitgevoerd hebben zijn:


-Boodschappen doen
-Ramen zemen
-Tuinen schoffelen
-Tuinen leeghalen en opnieuw inrichten
-Medicijnen halen
-Huizen schoonmaken
-Schilderwerkzaamheden
-Folders in het dorp rondbrengen
-Zwerfvuil opruimen (in en om het dorp)
-Onkruid verwijderen
-Woning woonklaar maken (behangen, witten, lampen en gordijnen ophangen)
 
De mensen hebben persoonlijk heel veel aan deze pilot gehad. Zij hadden een goede daginvulling, structuur in hun leven, sociale contacten, waardering vanuit de inwoners van het dorp en zelfs de zorgkosten voor de belastingbetalers zijn verminderd doordat zij minder aanspraak hebben gedaan op een huisarts, medicatie of ambulancezorg. Gewoon omdat zij zelf ook beter in hun vel zaten! De coördinator zoekt voor hen nog naar een andere daginvulling, zodat zij een goede daginvulling kunnen blijven houden. Zij hebben zo’n belangrijke bijdrage geleverd in het dorp voor anderen!
Voor hulpvragen zal nu door de coördinator naar vrijwilligers gezocht worden. Ook de mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen, zullen zoveel als mogelijk ingezet worden om de hulpvragen bij de mensen in te vullen. De “Extra Handen” blijven er dus wel, maar worden op een andere manier opgevuld.