Logo_medium

Burgerkracht

01 augustus 2014

Burgerkracht Oudehaske is een initiatief van, voor en door burgers.


Als betrokken burgers willen we ons sterk maken voor de leefbaarheid in ons dorp. Dit kan zijn op tal van terreinen. Van zorg tot ontspanning en van kosten delen tot gezamenlijke activiteiten organiseren. Nu de overheid zich terug trekt uit het sociale domein en de vergrijzing in rap tempo naderbij komt worden burgerinitiatieven belangrijker dan ooit.


Met behulp van moderne technologie (zoals een website), nuchter boerenverstand en de hulp van een groot aantal professionele partijen, willen we als burgers weer meer zelfredzaamheid creëren in onze lokale samenleving. Centraal hierin staat het burgerperspectief.


Burgerkracht is niet alleen van Oudehaske, maar van alle burgers. De noodzaak om als burgers zelf weer voorzieningen te realiseren is universeel. Waar mogelijk delen we kennis, ervaring en software om ook andere gemeenschappen te ondersteunen om zichzelf te organiseren. Samen met Netwerk Duurzame Dorpen en de Innovatie Werkplaats Samen Doen streven we naar het mobiliseren van burgers om lokaal de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Dick de Rijke

Namens organisatie / groep : Burgerkracht Oudehaske

Bekijk profiel