Knutselavond2_medium

Dorpshuis

01 oktober 2009

Dorpshuis Pingjum en Openbare Basisschool It Leech zijn sinds najaar 2012 gehuisvest in "De Nije Bân" te Pingjum. Dankzij zonnepanelen, een warmtepomp, zonnecollectoren en diverse technische voorzieningen en een perfecte isolatie is het gebouw voor 80% energieneutraal. www.dorpshuispingjum.nl

Contactpersoon:

Missing_thumb

Wilco Sijtsma

Namens organisatie / groep : Dorpshuis Pingjum

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Tot 2006 vonden de grotere dorpsactiviteiten plaats in de bovenzaal van het café. Voor de peuterspeelzaal en kleine dorpsactiviteiten zoals vergaderingen beschikte Pingjum vanaf de 80-er jaren over dorpshuis "De Gouden Hoep".

Toen in 2006 het café de bovenzaal sloot, ontstond in het dorp het eerste initiatief tot een nieuw dorpshuis. Omdat de school ook nieuwbouwplannen had, werd meteen gedacht aan een combinatie school-dorpshuis.

Als locatie hadden beide partijen een stuk grond ten westen van het dorp op het oog. Uiteindelijk strandden deze plannen.

Toen in 2009 bekend werd dat de gymnastiekzaal van de school gesloten zou worden, ontstond er vanuit Dorpsbelang een nieuw initiatief voor gezamenlijke nieuwbouw op de bestaande locatie mét behoud van de gymzaal.

 

Het doel van dit initatief:

Het doel van dit initiatief was een gezamenlijk gebouw met een gedeelde ingang en wederzijds gebruik van elkaars ruimten: een ontmoetingsplek en ruimte voor activiteiten van het hele dorp.

Vanaf het begin stond vast dat gestreefd zou worden naar een energie-zuinig gebouw met gebruikmaking van duurzame energie. Dankzij bijdragen van Dorpsmolen Pingjum kon het gebouw worden voorzien van extra isolatie, diverse energiebesparende technieken, een warmtepomp, 10 zonnecollectoren en 180 zonnepanelen.

 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Er is geen gasaansluiting in het gebouw en het dorpshuis treedt met de inzet van een warmtepomp op als "warmteleverancier" van de school.  De zonnepanelen brengen per jaar ruim 30.000 kWh per jaar op.
Na drie jaar is gebleken dat school en dorpshuis samen 80 % (33.000 kWh) van de verbruikte energie (40.000 kWh) opwekken. Omdat het dorpshuis eigenaar is van de energieinstallatie en energie verkoopt aan de school, zijn de energiekosten voor het dorpshuis zelf nihil.