Poppenwier-enerzjy_medium

Poppenwier Enerzjy

01 juni 2016

Poppenwier Enerzjy is een van de vele werkgroepen die Poppenwier rijk is, die onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang Poppenwier activiteiten uitvoert. Een klein dorp met grote saamhorigheid en bruisend van activiteiten.

Om dit dorp ook in de toekomst leefbaar te houden wordt op vele terreinen het heft in eigen handen genomen. Zo hebben we ons eigen dorpshuis gebouwd en hebben we de beeldbepalende kerk in eigendom genomen.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Rene Poppen

Namens organisatie / groep : Poppenwier Enerzjy

Bekijk profiel

Meer informatie:

 Facebook