Emm_workum_nieuwsbrief_medium

Project Duurzaam Workum

26 maart 2024

Het project Duurzaam Workum krijgt hulp van Energiewerkplaats Fryslân
 

Bij de opzet en verdere uitvoering van de plannen van Duurzaam Workum worden wij ondersteund door Energiewerkplaats Fryslân (EWF). Zij helpen ons met adviezen en ondersteuning. EWF is geen adviesbureau, maar een netwerkorganisatie waarbinnen wordt samengewerkt met provinciale en gemeentelijke overheden (www.energiewerkplaats.frl). De gemeente betaalt de kosten.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Bouwe Rijpma

Namens organisatie / groep : Plaatselijk Belang Workum

Bekijk profiel

Wat doet Energiewerkplaats Fryslân voor ons?

EWF biedt hulp en ondersteuning aan steden en dorpen die zelf aan de slag willen met de verduurzaming van de energievoorziening. Eén van de gereedschappen die daarvoor wordt gebruikt is de EnergieMixMethode. Ook Plaatselijk Belang Workum heeft gebruik gemaakt van deze methode. Samen met 30 enthousiaste inwoners hebben wij in twee werksessies met deze methode een beeld van de energiebehoefte van Workum gemaakt. Wij hebben ook ervaren welke impact onze keuzes op Workum hebben: windmolens om Workum heen of toch liever niet, maar wat dan? Zonneparken op de weilanden of langs de N359 en hoe isoleren wij onze monumentale panden?

De uitkomsten van deze 2 avonden stevig discussiëren leveren een goed inzicht op van wat Workum wil. Voor verdere informatie kijk op de website van Plaatselijk Belang Workum: www.plaatselijkbelangworkum.nl.

Met die uitkomsten is een initiatiefgroep inmiddels verder aan de slag gegaan om te (laten) onderzoeken hoe ze de vertaling hiervan kunnen maken naar de ruimte, kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en deelnemende partijen. Ook voor dit proces kunnen wij een beroep doen op de ondersteuning van de EWF. De uitdaging voor 2024 is om de ideeën te bespreken met de Workumers. Kunnen zij zich vinden in de uitkomsten? Wat wil Workum?

Bron tekst en afbeelding: Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Workum Maart 2024 nr. 45

Foto's

Emm_workum_nieuwsbrief_small