P8_america_2_medium

Energiek America

01 januari 2015

Energiek America, een initiatief uit het dorp om gezamenlijk energie te besparen, op te wekken en in te kopen.

 

http://inamerica.nl/nieuws/inloopavond-energiecollectief-america/

Contactpersoon:

Missing_thumb

Marco Hesp

Namens organisatie / groep : Dorpsraad America

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Onder de werknaam Buurkracht America heeft een groep vrijwilligers veel inwoners over de streep getrokken om een duurzame investering te doen aan hun eigen huis. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Eind 2014 is de eerste bijeenkomst geweest om inwoners te prikkelen over dit onderwerp na te denken. Hier was veel belangstelling voor. Die avond sloten zich nog een aantal vrijwilligers aan om dit project op te pakken. De initiatiefgroep heeft flyers deur aan deur verspreid om dit onderwerp in het dorp breed onder de aandacht te brengen. Ze heeft ook in samenwerking met de Dorpsraad avonden georganiseerd om uitleg te geven en mensen enthousiast te maken om mee te doen. Verder heeft de werkgroep een drietal subgroepen samengesteld, die zich hebben toegelegd op respectievelijk zonnepanelen, isolatie en HR-verwarmingsketels. Deze subgroepen hebben zich verdiept in de materie, offertes aangevraagd bij potentiële leveranciers en deze beoordeeld.

De resultaten hiervan zijn onlangs aan het dorp gepresenteerd. Vanaf dat moment konden inwoners zich opgeven om mee te doen en een offerte aanvragen voor hun eigen persoonlijke situatie.

Momenteel hebben zich 35 belangstellenden gemeld voor isolatie, 40 voor zonnepanelen en 6 voor een HR-ketel. Voor de andere maatregelen (o.a. zonneboiler) waren te weinig belangstellenden om dit gezamenlijk op te pakken.

In 2016 zijn we (Dorpsraad en Dorpscoöperatie America) een samenwerkingsverbond aangegaan met NL Energiecollectief. Americanen kunnen bij dit energiebedrijf een voordelig energiecontract afsluiten. Een deel van de opbrengst uit de vaste kosten worden, door onze afspraken, terug gegeven aan het dorp. Dit is ± € 19,00 per aansluiting. Onze dorpscoöperatie ontvangt deze gelden om dit later goed te besteden aan een duurzaam project binnen America. Dit alles in coöperatieve gedachte.

En begin 2017 starten we het project om regenwater af te koppelen van het rioolnetwerk. Dit in samenwerking met de gemeente en het waterschap. Deze partijen stellen een subsidie beschikbaar voor particulieren, bedrijven en organisaties om het afsluiten te stimuleren.

Foto's

P8_america_3_small