Mggroenpresentati_medium

Gaasterland Groen

01 maart 2013

Samen werken aan energie

In 2013 is gestart met informatieronden langs alle dorpen in Gaasterland. Rond het thema 'groene' energie zijn de meningen van bewoners gepeild om zo te komen tot een gefundeerd en breed draagvlak voor collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en energie.

Zo sniijdt het mes aan twee kanten: prijsvoordeel dankzij gezamenlijke inkoop en een duurzaam Gaasterland, voor vandaag maar zeker voor morgen. Er zijn inmiddels heel wat zonnepanelen geplaatst in Gaasterland dankzij deze actie.

In 2014 is besloten om een eigen Energie Coöperatie Gaasterland op te richten. Samen energie inkopen en uiteindelijk ook produceren, dat is het doel.

Zie
 www.energiecooperatiegaasterland.nl

Contactpersoon:

Img_0017_thumb

Theo van Bruggen

Namens organisatie / groep : MijnGaasterland

Bekijk profiel