Gasteren_brink_medium

Gasteren

www.ingasteren.nl
Drenthe - Aa en Hunze - populatie: 405
Gasteren (op z’n Drents: Gaastern) is een dorpje in de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. Het dorp ligt midden in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Op 1 januari 2016 telde Gasteren 405 inwoners. Gasteren is een karakteristiek brinkdorp op de Drentse zandgronden. Het wordt gekenmerkt door de vele Saksische boerderijen. In tegenstelling tot veel andere delen van Drenthe, heeft ook het landschap hier grotendeels de oorspronkelijke vorm behouden. De marke van Gasteren bestaat uit essen, heidevelden (Gasterse Duinen, Balloërveld), enkele kleine bospercelen (Gastersche Holt), en groenlanden langs de beken (het Gastersche of Gasterensche Diep en het Anlooër Diepje). Gasteren heeft nog één horecagelegenheid (de fameuze Pannenkoekboerderij), een dorpshuis en een sportveld, maar is voor andere voorzieningen volledig aangewezen op de buurdorpen. Dat wil niet zeggen dat het er niet bruist. Gasteren kent een actief verenigingsleven met jaarlijks terugkerende evenementen. Het werd in 2010 zelfs het eerste vijfsterren-dorp in Drenthe. Dit was het resultaat van een door de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe) begeleid traject waarin Vereniging Dorpsbelangen samen met een aantal actieve bewoners hun woon- en leefomgeving beoordeelden en voor verbeterpunten een DorpsOmgevingsPlan opstelde. Daar is in de nakomende jaren met verve uitvoering aan gegeven. Zo zijn er parkeergelegenheden gerealiseerd bij het Balloërveld en de Gasterse Duinen om de dorpskern te ontlasten, zijn er verkeersmaatregelen doorgevoerd, is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een kleine nieuwbouwwoninglocatie, is een negental dorpsommetjes ontwikkeld, en is het Dorpshuis intern verbouwd en gemoderniseerd. Op dit moment wordt vooral ingezet op de realisering van een glasvezelverbinding voor snel internetgebruik. Op eigen kracht, door daar in samenwerking met omliggende dorpen een coöperatie voor op te richten. Naar verwachting gaat in de tweede helft van dit jaar de eerste spade in de grond.

Alle initiatieven van Gasteren

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

Harm_reinders_bij_bladbak_gagels_normal

Als dorp eigen herfstblad verwerken

Vanaf: 01 december 2016 - Tot: 01 maart 2018

Zoals in de meeste dorpen in de gemeente Aa en Hunze haalt de gemeente in de herfstperiode het gevallen herfstblad op om dat af te voeren naar een composteerinrichting.

Zo was het ook in Gasteren....