Heeten_nestkastjes_medium

Nestkastjes Heeten

19 december 2016

Stads- en dorpsvogels krijgen het steeds moeilijker door het ontbreken van huisvesting.
Daken en gevels worden vogelwerend gemaakt met vogelschroten of op een andere manier afgedicht. Tevens neemt het aantal grote struiken en heggen in rap tempo af in kleine tuinen en daarbij neemt de verharding toe. De laatste 25 jaar is bijvoorbeeld het aantal huismussen in steden en dorpen met de helft afgenomen.

Via stichting Duurzaam Heeten wordt een subsidie van € 10,- verleent op elke bestede € 30,- voor de aankoop van professionele nestkasten voor vogels en vleermuizen.

In de winkel van Zuid Oost Salland aan de Dorpsstraat te Heeten staan de geselecteerde nestkasten opgesteld.Het materiaalgebruik van de kasten is hoofdzakelijk van houtbeton. Deze kasten met goede isolerende eigenschappen worden aanbevolen door diverse professionals in het vak. De bijbehorende infokaarten geven inzicht over de vogels en de geschikte plaats om deze te bevestigen. Zie ook de vogelwebsite www.vogelvisie.nl

 

Inhoudelijke Informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.duurzaamheeten.nl