Ges-dampende_compost_medium

Dorpsverwarmingsnet

01 april 2012

Het realiseren en exploiteren van een centraal dorps verwarmingsnet waarbij de brandstof indirect door de gemeenschap ingezameld c.q. aangeleverd wordt. Het exploiteren van de installatie moet structureel inkomsten voor de stichting Duurzaam Hoonhorst genereren en de exploitatiekosten van een aantal voorzieningen in het dorp moet hierdoor worden verlaagd. Tevens is het de bedoeling dat studenten (educatie) en geïnteresseerden (toerisme) de installatie kunnen bezichtigen.

Vragen en antwoorden

Dag mevrouw Kingma, Ik was benieuwd in hoeverre er in Hoonhorst wordt samengewerkt met landschapsvrijwilligers die ondersteund worden door Landschap Overijssel. Leveren zijn ook biomassa (snoeihout) aan? Ik hoor graag van u. Bij voorbaat dank.

Gesteld door: Jan Piet de Boer op 27 januari 2014

Boerhoes-dalfsen-antje_kingma_mini

Hallo, Duurzaam Hoonhorst werkt samen met landschap Overijssel op allerlei wijze, ze zijn immers ook Hoonhorsters ;-) Zij hebben oa de beschikbare hoeveelheid biomassa in en rondom Hoonhorst voor DZHH onderzocht. Vrijwilligers van landschap Overijssel zijn niet direct ingezet, we hebben al wel ervaring met deze manier van werken bij inzameling van snoeihout inzameling Tot op heden zijn er een aantal brengdagen voor de inwoners en het inzamelen van snoeihout uit bospercelen afkomstig is als pilot door vrijwilligers van de plaatselijke carnavalverenging gedaan. Met de omringende landgoederen is een convenant afgesloten om over een deel van snoeihout van deze landgoederen te kunnen beschikken. Het inzamelen door vrijwilligers zoals tijdens de pilot is gedaan, bleek vanuit diverse gezichtspunten erg onrendabel. Op dit moment kijken we samen met landgoedeigenaren en inwoners in het dorp hoe de inzameling verder vorm gegeven kan worden.

Beantwoord door: Antje Kingma op: 31 januari 2014

Foto's

Ges-groen_afval_2_small
Ges-dampende_compost_small