Vitale_kernen_medium

Vitale Kernen

29 oktober 2018

Met de regeling ‘Vitale kernen’ kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie of een bijdrage voor krijgen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief wordt getoetst door een adviesraad met inwoners uit de betreffende kern.

Alle initiatieven die een impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpskernen maken een kans: zowel grote als kleine. Of het nu gaat over de opzet van een kinderboerderij of het organiseren van een straatopruimdag met aansluitend een gezellige barbecue: het kan allemaal! Er zijn wel een aantal randvoorwaarden. Zo mogen commerciële organisaties niet meedoen. Daarnaast moet het initiatief het algemeen belang van de gemeente of Ledeacker dienen. Ook wordt er verwacht dat men zelf actief bijdraagt aan het initiatief. Sowieso is het de bedoeling dat men het initiatief zoveel mogelijk zelf ontwikkelt, regelt en uitvoert. De regeling loopt tot 31 december 2019.

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het doel van dit initatief:

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Activiteiten

Dorpshuus_ledeacker_small

Goede ideeën gezocht voor Ledeacker!

22 januari 2019 tot 22 januari 2019

Een extraatje voor Ledeacker waar we met zijn allen blij van worden. Opknappen van een straatbeeld of pleintje, benodigdheden voor de toneel-, carnavalsvereniging of KBO? Een investering in het Dorpshuus? We zijn op zoek naar goede ideeën voor ons dorp met het project Vitale Kernen in Ledeacker. “Leefbaarheid Vitale Keren: Samen maken we het mogelijk”. De slogan die de gemeente in de huis aan huis verspreide flyer is opgenomen luidt “Laat JIJ geld voor jouw dorp zomaar liggen?” Hier ligt een mooie kans op met elkaar projecten op te pakken om voor ons dorp de leefbaarheid te vergroten. Op en aantal fronten zijn groepjes al bezig om een aantal projecten om in te dienen voor ons dorp. Een mooie start, maar er is veel meer mogelijk. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om voor de fusie naar “een” gemeente land van Cuijk te investeren in onze dorpen. Een eenmalige kans om de komende periode een aantal zaken op een hoger plan te brengen. Middels de ideeën avond is het doel ideeën boven water te krijgen om verdere plannen uit te werken. Laat deze kans niet liggen om mee te denken. De avond is bedoeld voor iedereen. Met name ook de jongeren zijn welkom, jullie vormen de toekomst van ons dorp! De ideeën avond is gepland op dinsdag 22 januari om 20:00 uur in het dorpshuis. We open jullie allemaal te zien.