Voedselbos_medium

Voedselbos Marknesse

16 oktober 2015

Permacultuur en Voedselbos

 

Marknesse Duurzaam heeft onlangs een avond gehouden over permacultuur en voedselbos.

Op deze avond is het Voedselbos Marknesse kort toegelicht.

Er was een bevlogen spreekster uitgenodigd:

Anastasia Limareva. Zij is afgestudeerd in permacultuur en foodforestry.

 

Dat een nieuwe kijk op en aanpak van ons huidige landbouwsysteem nodig is, is allang geen vraag meer.

De huidige landbouw is daar van doordrongen en al bezig met een omslag. Wat tegenwoordig als ‘alternatieve’ landbouw

aangemerkt wordt, is eigenlijk wat we al duizenden jaren gedaan hebben. Pas de laatste 70 jaar is de nadruk komen te liggen bij goedkoop voedsel, wat in massa in monoculturen geproduceerd wordt.

Dat systeem heeft zijn oorsprong in de uitvinding van kunstmest en vervolgens het bestrijden van plaagdieren, die onze monoculturen aanvallen en de bodem uitput.

Permacultuur wil weer naar een duurzame kringlooplandbouw. Dat houdt in, dat we niet alleen producten aan de grond onttrekken maar er ook voor zorgen dat het bodemleven weer van voedsel wordt voorzien. Het bodemleven zorgt er dan weer voor, dat we over voldoende mineralen blijven beschikken om gewassen te verbouwen.

De gewassen zelf putten uit deze overvloed aan diverse mineralen, precies de voor hen benodigde voedingsstoffen, zodat de kringloop rond is. De basis van een voedselbos is polycultuur; eengedifferentieerd milieu met zowel verscheidenheid in hoogte, als verscheidenheid in soorten.

 

Ook belangrijk is het nalaten van grondbewerkingen en dus het intact houden van het bodemvoedselweb.

Plaagdieren zullen hier nooit zo toeslaan als in een monocultuur. Ze worden door andere dieren in toom gehouden.

Bovendien worden planten die gezond zijn niet aangevallen.

 

Het opzetten van een voedselbos vergt naast gezond verstand, kennis van bodem en plan ten en een gezonde dosis lef om het anders te doen. Kennis van bodem en planten wordt op allerlei niveaus aangereikt, de rest moet jezelf doen.

Wilt u meer weten over permacultuur en voedselbossen? Op de Driesprong in Marknesse is de start gemaakt

met een voedselbos en vanuit Voedselbos Marknesse en Marknesse Duurzaam wil- len we u graag helpen op weg naar een andere manier van (moes)tuinieren. info@marknesseduurzaam.nl of mendyvinke@gmail.com

Contactpersoon:

Img-20150820-wa0002_thumb

Hubèr Buijsman

Namens organisatie / groep : Marknesse Duurzaam

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het doel van dit initatief:

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: