• Home
  • »
  • Energiewerkplaats Fryslân
  • »
  • Lokale Energiebedrijven
Nnd_gui_themas_original_original Energie & Klimaat

Lokale Energiebedrijven

Middels een lokaal energiebedrijf kunnen dorpen voordeel creeren te gunste van het eigen dorp. Er bestaan meerdere voorbeelden in Nederland en eigen provincie. Samen zoeken we naar de vorm die het meeste voordeel voor dorpsgemeenschappen oplevert. Dit doen we samen met de Ús Koöperaasje. Ús Koöperaasje is een Fries energiebedrijf dat inzet op duurzame energie uit eigen provincie en het versterken van dorpsgemeenschappen.

----------------------------------------------------------------------------


Hoe start ik een lokaal energie bedrijf?

In het document 'Starten; zeven facetten voor succes' (hiernaast te downloaden) lees je tips van initiatieven die je voorgingen. Van idee tot realisatie. Van techniek tot juridische zaken.

 

----------------------------------------------------------------------------

 


Contactpersoon

Secretariaat

E-mail: energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

Tel: 0566-625011

Website: https://energiewerkplaats.frl/