Windturbine_tzum_medium

Exploitatie opbrengsten van windturbine(s)

01 december 1994

Stichting MAST is de afkorting voor: "Stichting Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom". De exploitatie-opbrengsten van windturbine(s) worden besteedt aan dorpsprojecten en dorpsverenigingen. De doelstellingen zoals die in de oprichtingsakte van de stichting zijn vastgesteld zijn: - het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen, in het bijzonder windenergie; - het verwerven, oprichten, in stand houden, beheren en exploiteren van windturbines of andere installaties voor de opwekking van duurzame energie; - het bevorderen van energiebesparing en een schoon, leefbaar milieu; - het stimuleren van het dorpsleven in Tzum, in het bijzonder sociaal-culturele activiteiten. 

Foto's

Dorpsm2_small
Img_2341_small