Warmteverlies_in_doorsnee_woning_medium

project warmtescan "Hoeveel warmte lekt uit uw huis"

01 januari 2016

De werkgroep Duurzaamheid Overtjonger bied de bewoners van regio (werkgebied) Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer de mogelijkheid aan  voor het maken van een warmtescan van hun woning (alleen voor particulieren). Uitvoer is inmiddels van start gegaan.

Inititatief is wegens succes verlengd tot stookseizoen 2016 - 2017, in najaar wordt weer gestart met uitvoer.

Contactpersoon:

Peter_thumb

Peter Huitema

Namens organisatie / groep : werkgroep Duurzaam Overtjonger

Bekijk profiel

Een gemiddeld huis gebruikt volgens het Nibud 1440m3 aan gas en 3360Kwh aan elektriciteit. Het verbruik is hoger of lager afhankelijk van de grootte van het huis en het aantal inwoners. Zit uw verbruik ruim boven dit gemiddelde, dan is de kans dat er gestookt wordt voor de buitenlucht en dat veel van uw kostbare warmte uit huis weg lekt.

Door het maken van de scan is aan de hand van kleur op de scan te zien waar warmte verloren gaat. Wanneer de scan rood kleurt, is duidelijk dat er maatregelen getroffen kunnen worden om het  energieverbruik en de energiekosten te verminderen en tevens het wooncomfort van de woning te vergroten.

Vervolgens krijgen bewoners van de werkgroep een aantal mogelijkheden aangereikt om vervolgstappen te nemen.