Westerlee_medium

Westerlee


Groningen - Oldambt - populatie: 1325
Westerlee (Gronings: Westerlij) is een dorp in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp heeft 1615 inwoners (per 1-1-2005). Westerlee ligt tussen Meeden en Heiligerlee.

Alle initiatieven van Westerlee

Veur mekoar, mit mekoar

Image3201_normal

veur mekoar, mit mekoar

Vanaf: 21 december 2016

De samenleving verandert in hoog tempo. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de invoering van de participatiewet, waarbij de burger centraal staat en ingezet wordt op het vergroten van de zelfregie...