20150911_105930_medium

Burgwerd

www.burgwerd.info
Fryslân - Súdwest-Fryslân - populatie: 325
Een knus dorp gelegen aan de Bolswarder Trekvaart met een kerk, dorpshuis en veel zeer actieve verenigingen. Woningbestand is een combinatie van oud en nieuw met in en rond het dorp nog actieve boerenbedrijven.

Alle initiatieven van Burgwerd

Dorpsbelang Burgwerd

Skimerdoarp_burchwert_normal

Project Skimerdoarp Burchwert

Vanaf: 11 december 2015

Een veilige woonomgeving wordt onder meer bepaald door openbare verlichting. In Burgwerd kwamen we echter tot de conclusie dat in het dorp wel erg veel verlichting aanwezig is. Bovendien is deze niet erg...